Konfigurera en PDFG-nätverksskrivare (endast Windows) setting-up-a-pdfg-network-printer-windows-only

Med PDFG Network Printer kan användare generera ett PDF-dokument från alla program som stöder utskrift. När en användare har installerat PDFG Network Printer visas en ny skrivare med namnet PDF generator i skrivaravsnittet på Kontrollpanelen i Windows. Om det redan finns en skrivare med samma namn uppmanas användaren att ange ett annat namn.

Om du skriver ut på den här skrivaren från ett program skickas dokumentet (i PostScript-format) till PDF Generator, som konverterar PostScript-filen till PDF. Beroende på hur du har konfigurerat PDF Generator skickas PDF-dokumentet till användaren som en bifogad fil i ett e-postmeddelande, PDF-dokumentet vidarebefordras till en angiven AEM eller process, eller båda åtgärderna utförs.

Följande steg krävs för att konfigurera en PDFG-nätverksskrivare:

 1. Konfigurera e-postinställningar. (Se Konfigurera e-postinställningar för PDFG-nätverksskrivare.)
 2. Konfigurera inställningarna för PDFG Network Printer i administrationskonsolen. (Se Konfigurera inställningarna för PDFG-nätverksskrivaren.)
 3. Se till att dina användare är konfigurerade med en giltig e-postadress i AEM formulärdatabas och tilldela PDFGUserPermission till varje användare.
 4. Kontrollera att 32-bitars JRE6 är installerat på användarnas datorer.
 5. Installera skrivaren på användarnas datorer. (Se Installera PDFG-nätverksskrivare på en användares dator.)

Konfigurera e-postinställningar för PDFG-nätverksskrivare configure-email-settings-for-pdfg-network-printer

 1. I administrationskonsolen klickar du på Tjänster > Program och tjänster > Tjänsthantering.
 2. På sidan Tjänsthantering klickar du på provider.email_sendmail_service, anger SMTP-inställningarna och klickar på Spara.

Konfigurera inställningar för PDFG-nätverksskrivare configure-the-pdfg-network-printer-settings

 1. I administrationskonsolen klickar du på Tjänster > PDF Generator > PDFG-nätverksskrivare

 2. I listorna Adobe PDF-inställningar och Skyddsinställningar väljer du de alternativ som ska användas för det genererade PDF. Mer information om de här inställningarna finns i Konfigurera Adobe PDF-inställningar och Konfigurera säkerhetsinställningar.

 3. Om du vill skicka tillbaka den konverterade PDF till användarna markerar du alternativet E-posta den konverterade PDF-filen tillbaka till användaren och anger följande information:

  • E-postadressen som ska användas för att skicka PDF till användarna
  • Ämnet för e-postmeddelandet
  • E-postmeddelandets sidhuvud, brödtext och sidfot. I e-postmeddelandet ersätts <receiverName> med det fullständiga namnet på den användare som skrev ut dokumentet.
 4. Om du vill skicka det konverterade PDF till en AEM formulärtjänst eller -process markerar du alternativet Vidarebefordra det konverterade PDF till den angivna AEM formulärtjänsten eller -processen och anger följande information:

  • Namnet på tjänsten som ska anropas
  • Namnet på åtgärden för tjänsten som ska anropas
  • Namnet på indataparametern, enligt specifikationen i filen component.xml för tjänsten eller processen. Dokumentet PDF används som ett värde för den indataparametern.
 5. Klicka på Spara.

Om du vill återgå till den ursprungliga standardtexten för e-post klickar du på Återställ e-postinnehåll.

Installera PDFG-nätverksskrivare på en användares dator install-pdfg-network-printer-on-a-user-s-computer

Användare som har rollen PDFG-administratör eller PDFG-användare kan installera en PDFG-nätverksskrivare. Du måste ha en 32-bitars JDK installerad på datorn.

 1. (PDFG-administratörer) I administrationskonsolen klickar du på Tjänster > PDF Generator > PDFG-nätverksskrivare.

  (PDFG-användare) Gå till http(s)://[host]:'port'/pdfgui och klicka på länken under Installation av PDFG-nätverksskrivare.

 2. Klicka på länken under Installation av PDFG-nätverksskrivare. När du uppmanas att ange användarkontouppgifter anger du användarnamnet och lösenordet som du använde i steg 1 för att logga in. Ett meddelande om att skrivaren har installerats visas.

  Obs! ​Om användarens lösenord ändras måste användarna installera om PDFG-nätverksskrivaren på sina datorer. Du kan inte uppdatera lösenordet från administrationskonsolen.

 3. Klicka på OK.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2