Introduktion till arbete med PDF Generator introduction-to-working-with-pdf-generator

PDF Generator konverterar olika filformat till PDF. Dessutom konverteras PDF till andra filformat och storleken på PDF-dokument optimeras. En lista över filformat som stöds finns i Programstöd för PDF Generator

Skickar filer till PDF Generator för bearbetning

Det finns tre sätt att skicka filer till PDF Generator för bearbetning:

  • Administratörer har åtkomst till PDFG-sidorna i administrationskonsolen. (Se Konvertera filer med PDF Generator.)
  • Användare kan komma åt PDFG-slutanvändarsidor genom att logga in på http(s)://'[server]:[port]'/pdfgui. därifrån. De kan komma åt PDFG-nätverksskrivaren, Skapa PDF, HTML till PDF, Export PDF och Optimize PDF.
  • Du kan konfigurera slutpunkter för tjänsterna. Se Generera tjänstrekommendationer för PDF.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2