Layoutfunktioner i anpassningsbara formulär layout-capabilities-of-adaptive-forms

Adobe rekommenderar att man använder modern och utbyggbar datainhämtning Kärnkomponenterfor skapa ny Adaptive Formseller lägga till adaptiv Forms på AEM Sites-sidor. De här komponenterna utgör ett betydande framsteg när det gäller att skapa adaptiva Forms-filer, vilket ger imponerande användarupplevelser. I den här artikeln beskrivs det äldre sättet att skapa Adaptiv Forms med baskomponenter.

Version
Artikellänk
AEM as a Cloud Service
Klicka här
AEM 6.5
Den här artikeln

Med Adobe Experience Manager (AEM) kan ni skapa lättanvända, anpassningsbara formulär som ger användarna dynamiska upplevelser. Formulärlayouten styr hur objekt och komponenter visas i ett anpassat formulär.

Nödvändig kunskap prerequisite-knowledge

Innan du får veta mer om de olika layoutfunktionerna i adaptiva formulär kan du läsa följande artiklar för att få mer information om adaptiva formulär.

Introduktion till AEM Forms

Introduktion till att skapa formulär

Typ av layout types-of-layouts

Ett anpassningsbart formulär ger dig följande typer av layouter:

Panellayout Styr hur objekt eller komponenter i en panel visas på en enhet.

Mobil layout Styr navigeringen i ett formulär på en mobil enhet. Om enhetens bredd är minst 768 pixlar betraktas layouten som en mobillayout och optimerad för en mobil enhet.

Verktygsfältslayout Styr placeringen av åtgärdsknappar i verktygsfältet eller panelverktygsfältet i ett formulär.

Alla dessa panellayouter definieras på följande plats:

/libs/fd/af/layouts.

NOTE
Om du vill ändra layouten för ett anpassat formulär använder du redigeringsläget i AEM.

Placering av layouter i CRX-databasen

Panellayout panel-layout

En formulärförfattare kan koppla en layout till varje panel i ett anpassat formulär, inklusive rotpanelen.

Panellayouterna finns på /libs/fd/af/layouts/panel plats.

Lista över panellayouter för rotpanelen i ett anpassat formulär

Lista över panellayouter i anpassningsbara formulär

Responsiv - allt på en sida utan navigering responsive-everything-on-one-page-without-navigation-br

Använd den här panellayouten för att skapa en responsiv layout som anpassar sig till enhetens skärmstorlek utan att behöva använda någon särskild navigering.

Med den här layouten kan du montera flera Panel adaptive form -komponenter efter varandra i panelen.

Ett formulär med responsiv layout som det visas på en liten skärm

Ett formulär med responsiv layout som det visas på en liten skärm

Ett formulär med responsiv layout som det visas på en stor skärm

Ett formulär med responsiv layout som det visas på en stor skärm

Guide - ett flerstegsformulär med ett steg i taget wizard-a-multi-step-form-showing-one-step-at-a-time

Använd den här panellayouten för guidad navigering i ett formulär. Använd till exempel den här layouten när du vill hämta in obligatorisk information i ett formulär och vägleda användarna steg för steg.

Använd Panel adaptive form -komponent för stegvis navigering i en panel. När du använder den här layouten flyttas användaren till nästa steg först när det aktuella steget är klart

window.guideBridge.validate([], this.panel.navigationContext.currentItem.somExpression)

Uttryck för att slutföra ett steg i guidelayouten för ett flerstegsformulär

Uttryck för att slutföra ett steg i guidelayouten för ett flerstegsformulär

Ett formulär med guidelayout

Ett formulär som använder guiden

Layout för dragspelsdesign layout-for-accordion-design

Med den här layouten kan du montera Panel adaptive form i en panel med navigering i dragspelsstil. Med den här layouten kan du även skapa upprepningsbara paneler. Med upprepningsbara paneler kan du lägga till eller ta bort paneler dynamiskt efter behov. Du kan definiera minsta och högsta antal gånger en panel upprepas. Panelens namn kan också bestämmas dynamiskt utifrån informationen som finns i panelobjekten.

Sammanfattningsuttryck kan användas för att visa de värden som slutanvändaren anger i titeln på den minimerade panelen.

Repeterbara paneler med dragspelslayout i adaptiva former

Repeterbara paneler som skapats med dragspelslayout

Fliklayout - flikar visas till vänster tabbed-layout-tabs-appear-on-the-left

Med den här layouten kan du montera Panel adaptive form i en panel med tabbnavigering. Flikarna placeras till vänster om panelinnehållet.

I fliklayouten visas flikarna till vänster

Tabbar till vänster om en panel

Fliklayout - flikarna visas högst upp tabbed-layout-tabs-appear-on-the-top

Med den här layouten kan du montera Panel adaptive form Komponent i en panel med tabbnavigering. Flikarna placeras ovanpå panelinnehållet.

Fliklayout i adaptiva formulär med flikar överst

Tabbar som visas högst upp på en panel

Mobillayouter mobile-layouts

Mobillayouter möjliggör användarvänlig navigering på mobila enheter med relativt mindre skärmar. I mobila layouter används antingen flikformat eller guideformat för formulärnavigering. När du använder en Mobile-layout får du en layout för hela formuläret.

Den här layouten styr navigeringen med ett navigeringsfält och en navigeringsmeny. Navigeringsfältet visas < och > ikon som anger nästa och föregående navigeringssteg i formuläret.

Mobillayouterna finns på /libs/fd/af/layouts/mobile/ plats. Följande mobila layouter är som standard tillgängliga i anpassningsbara formulär.

Lista över mobila layouter i adaptiva formulär

Lista över mobila layouter i adaptiva formulär

När du använder en mobil layout är formulärmenyn tillgänglig genom att trycka på aem6forms_form_menu -ikon.

Layout med panelrubriker i formulärrubriken layout-with-panel-titles-in-the-form-header

I den här layouten, som namnet föreslår, visas panelrubriker tillsammans med navigeringsmenyn och navigeringsfältet. Den här layouten innehåller även ikoner för Nästa och Föregående för navigering.

Mobila layouter med paneltitlar i formulärrubriker

Mobila layouter med paneltitlar i formulärrubriker

Layout utan panelrubriker i formulärrubriken layout-without-panel-titles-in-the-form-header

Den här layouten, som namnet föreslår, visar bara navigeringsmenyn och navigeringsfältet utan panelrubriker. Den här layouten innehåller även ikoner för Nästa och Föregående för navigering.

Mobila layouter utan panelrubriker i formulärrubrikerna

Mobila layouter utan panelrubriker i formulärrubrikerna

Verktygsfältslayouter toolbar-layouts

En verktygsfältslayout styr placeringen och visningen av de åtgärdsknappar som du lägger till i de anpassade formulären. Layouten kan läggas till på formulärnivå eller panelnivå.

En lista med verktygsfältslayouter i anpassningsbara formulär som styr knapplayouten

En lista med verktygsfältslayouter i anpassningsbara formulär

Verktygsfältslayouter finns på /libs/fd/af/layouts/toolbar plats. adaptiva formulär har som standard följande verktygsfältslayouter.

Standardlayout för verktygsfältet default-layout-for-toolbar

Den här layouten väljs som standardlayout när du lägger till åtgärdsknappar i ett anpassat formulär. Om du väljer den här layouten visas samma layout för både datorer och mobila enheter.

Du kan också lägga till flera verktygsfält som innehåller åtgärdsknappar som har konfigurerats med den här layouten. En åtgärdsknapp är kopplad till en formulärkontroll. Du kan konfigurera verktygsfälten så att de är före eller efter en panel.

Standardvy för verktygsfältet

Standardvy för verktygsfältet

Mobil fast layout för verktygsfältet mobile-fixed-layout-for-toolbar

Välj den här layouten om du vill ha alternativa layouter för datorer och mobila enheter.

För skrivbordslayouten kan du lägga till åtgärdsknappar med några specifika etiketter. Endast ett verktygsfält kan konfigureras med den här layouten. Om mer än ett verktygsfält är konfigurerat med den här layouten, finns det en överlappning för mobila enheter och bara ett verktygsfält visas. Du kan t.ex. ha ett verktygsfält längst ned eller längst upp i formuläret, eller, efter eller före paneler i formuläret.

För den mobila layouten kan du lägga till åtgärdsknappar med ikoner.

Mobil fast layout för verktygsfältet

Mobil fast layout för verktygsfältet

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2