AEM Forms-kortkommandon aem-forms-keyboard-shortcuts

Adobe rekommenderar att man använder modern och utbyggbar datainhämtning Kärnkomponenterfor skapa ny Adaptive Formseller lägga till adaptiv Forms på AEM Sites-sidor. De här komponenterna utgör ett betydande framsteg när det gäller att skapa adaptiva Forms-filer, vilket ger imponerande användarupplevelser. I den här artikeln beskrivs ett äldre sätt att skapa adaptiva Forms med baskomponenter.

I den här artikeln listas de kortkommandon som kan användas med Adaptiv formulärredigerare, Theme Editor, Content Browser och Correspondence Management för Windows och Macintosh.

Adaptiv formulärredigerare adaptiveformeditor

Åtgärd
Kortkommando i Windows
Genväg till macOS
Öppna egenskapsgranskaren för den valda adaptiva formulärkomponenten
Alt+Enter
Alt+Retur
Stäng egenskapsgranskaren för den markerade adaptiva formulärkomponenten
Ctrl+Alt+W
Kommando+Alt+W
Spara ändringar i egenskapsgranskaren för den valda adaptiva formulärkomponenten
Ctrl+S
Kommando+S
Redigera regel för den valda adaptiva formulärkomponenten
Ctrl+Alt+Enter
Kommando+Alt+Retur
Växla mellan Förhandsgranska och det markerade läget (till exempel Redigera och Skällning)
Ctrl+Skift+M
Ctrl+Skift+M*
Ångra senaste ändring
Ctrl+Z
Ctrl+Z*
Gör om senaste ändring
Ctrl+Y
Ctrl+Y*
Markera flera komponenter
Skift+klicka
Skift+klicka
Kopiera markerad komponent
Ctrl-C
Ctrl*
Klipp ut markerade komponenter. Klippkomponenten försvinner inte förrän den klistras in på den nya platsen.
Ctrl-X
Ctrl-X*
Klistra in komponenter
Ctrl+V
Ctrl+V
Ta bort markerade komponenter
Ctrl+Del
Ctrl+Del*
Ta bort markerade komponenter
Ctrl+Backsteg
Ctrl+Backsteg*
Gör text fet när du använder komponenten RTF-redigerare i förhandsgranskningsläget
Ctrl+B
Ctrl+B*
Kursivera text när du använder komponenten RTF-redigerare i förhandsgranskningsläget
Ctrl+I
Ctrl+I*
Gör text fet när du använder komponenten RTF-redigerare i förhandsgranskningsläget
Ctrl+U
Ctrl+U*
NOTE
Kortkommandon som är markerade med '*' fungerar både med Ctrl- och Kommando-tangenterna i macOS.
NOTE
Flera val på en stationär enhet:
  • Windows: Ctrl-klicka på nödvändiga komponenter.
  • macOS: Kommando-klicka på nödvändiga komponenter.

Theme Editor themeeditor

Åtgärd
Kortkommando i Windows
Genväg till macOS
Öppna egenskapsgranskaren för den valda komponenten i ett tema
Alt+Enter
Alt+Retur
Stäng egenskapsgranskaren för den markerade komponenten i ett tema
Ctrl+Alt+W
Kommando+Alt+W
Ångra senaste ändring
Ctrl+Z
Ctrl+Z*
Gör om senaste ändring
Ctrl+Y
Ctrl+Y*
Spara ändringar i egenskapsgranskaren för den valda komponenten i ett tema
Ctrl+S
Ctrl+S*
NOTE
Kortkommandon som är markerade med '*' fungerar både med Ctrl- och Kommando-tangenterna i macOS.

Content Browser contentbrowser

Åtgärd
Kortkommando i Windows
Genväg till macOS
Expandera alla dragspelspaneler i trädet Formulärobjekt i innehållsläsaren när det är i fokus
Ctrl+A för att markera alla dragspelspaneler följt av högerpilen för att expandera
Kommando+A för att markera alla dragspelspaneler följt av högerpilen för att expandera
Komprimera alla dragspelspaneler i formulärobjektsträdet i innehållsläsaren när de är i fokus
Ctrl+A för att markera alla dragspelspaneler som följs av vänsterpilen för att komprimera
Kommando+A för att markera alla dragspelspaneler som följs av vänsterpilen för att komprimera
Expandera det markerade dragspelet i trädet Formulärobjekt
Högerpil
Högerpil
Komprimera markerat dragspel i trädet Formulärobjekt
Vänsterpil
Vänsterpil
Markera nästa objekt i Forms Objects-trädet
Nedåtpil
Nedåtpil
Markera föregående objekt i Forms Objects-trädet
Uppåtpil
Uppåtpil

[1] Ersätter Ctrl + högerpil för Windows och Cmd + högerpil för macOS.
[2] Ersätter Ctrl + vänsterpil för Windows och Cmd + vänsterpil för macOS.

Korrespondenshantering correspondence-management

I det här avsnittet visas olika tangentbord och kortkommandon för hjälpmedel som du kan använda i textredigeraren för Korrespondenshantering. Du kan använda följande kortkommandon medan du är:

  • Skapa eller redigera en Text resurs
  • Redigera en textmodul när användaren har tryckt på ikonen Redigera ( edittextmodule ) när skapa korrespondens.

Textmarkering och flytta runt markören text-selection-and-moving-the-cursor-around

Åtgärd
Kortkommando i Windows
Genväg till macOS
Markera det aktuella ordet
Ctrl+Skift+högerpil
Kommando+Skift+högerpil
Markera föregående ord
Ctrl+Skift+Vänsterpil
Kommando+Skift+Vänsterpil
Utöka en markering till början av ett stycke
Ctrl+Skift+Uppåtpil
Kommando+Skift+Uppåtpil
Utöka en markering till slutet av ett stycke
Ctrl+Skift+Nedpil
Kommando+Skift+Nedpil
Markera all text i textredigeraren
Ctrl+A
Kommando+A
Flytta markören till början av nästa ord
Ctrl+högerpil
Alt+högerpil [1]
Flytta markören till början av föregående ord
Ctrl+Vänsterpil
Alt+vänsterpil
Flytta markören till nästa stycke.
Ctrl+Nedpil
Alt+Nedåtpil
Flytta markören till föregående stycke.
Ctrl+Uppåtpil
Alt+Uppåtpil
Markera text ett i taget ett tecken bakåt
Skift+Vänsterpil
Skift+Vänsterpil
Markera text ett i taget ett tecken framåt
Skift+högerpil
Skift+högerpil
Markera text ett i taget ett stycke bakåt
Skift+Uppåtpil
Skift+Uppåtpil
Markera text ett i taget ett stycke framåt
Skift+Nedpil
Skift+Nedpil
Markera text tills den börjar från sidans aktuella position
Skift+Page Up
Fn+Skift+Uppåtpil
Markera text tills den slutar vid sidans slutposition
Skift+Page Down
Fn+Skift+Nedpil
Flytta markören till slutet av sidan
Page Down
Fn+Nedpil
Flytta markören till början av sidan
Page Up
Fn+Uppåtpil
Markera text från aktuell position till slutet (i modulen)
Skift+Ctrl+End
Kommando+Skift+Nedpil
Markera text från aktuell position till början (i modulen)
Skift+Ctrl+Home
Kommando+Skift+Uppåtpil
Flytta markören till startpositionen
Ctrl+Home
Kommando+Uppåtpil
Flytta markören till slutpositionen
Ctrl+End
Kommando+Nedpil

Textjustering text-alignment

Åtgärd
Kortkommando i Windows
Genväg till macOS
Centrera ett stycke
Ctrl+E
Ctrl+Kommando+E
Gör ett stycke vänsterjusterat
Ctrl+L
Ctrl+Kommando+L
Högerjustera ett stycke
Ctrl+R
Ctrl+Kommando+R
Justera ett stycke
Ctrl+J
Ctrl+Kommando+J

Ångra och göra om åtgärder undo-and-redo-actions

Åtgärd
Kortkommando i Windows
Genväg till macOS
Ångra
Ctrl+Z
Kommando+Z / Ctrl+Kommando+Z
Gör om
Ctrl+Y
Kommando+Y

Ändra teckenstorlek changing-font-size

Åtgärd
Kortkommando i Windows
Genväg till macOS
Öka teckenstorleken
Ctrl+Skift+>
Ctrl+Skift+>
Minska teckenstorleken
Ctrl+Skift+<
Ctrl+Skift+<

Ta bort ett ord deleting-a-word

Åtgärd
Kortkommando i Windows
Genväg till macOS
Ta bort ord till vänster om markören
Ctrl+Backsteg
Alt+Delete
Ta bort ord till höger om markören
Ctrl+Delete
Ctrl+Delete

Kopiera och klistra in copy-and-paste

Åtgärd
Kortkommando i Windows
Genväg till macOS
Klistra in text
Ctrl+V / Skift + Infoga
Kommando+V
Klipp ut markerad text
Ctrl+X
Kommando+X
Kopiera den markerade texten
Ctrl+C
Kommando+C

Formatering formatting

Åtgärd
Kortkommando i Windows
Genväg till macOS
Gör bokstäver feta
Ctrl+Alt+B / Ctrl+B
Kommando+B
Gör bokstäver kursiva
Ctrl+Alt+I / Ctrl+I
Kommando+I
Understrykningsbokstäver
Ctrl+Alt+U / Ctrl+U
Kommando+U
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2