Relaterade tillgångar related-assets

Adobe Experience Manager Assets I kan du manuellt relatera resurser baserat på organisationens behov med hjälp av funktionen för relaterade resurser. Du kan till exempel relatera en licensfil till en resurs eller en bild/video på ett liknande ämne. Du kan relatera resurser som delar vissa gemensamma attribut. Du kan också använda funktionen för att skapa käll-/härledda relationer mellan resurser. Om du till exempel har en PDF-fil som genereras från en INDD-fil kan du koppla PDF-filen till dess INDD-källfil.

Med den här funktionen kan du dela en lågupplöst PDF-fil eller JPG-fil med leverantörer eller byråer och göra den högupplösta INDD-filen tillgänglig endast på begäran.

NOTE
Endast användare med redigeringsbehörighet för resurser kan relatera och ta bort kopplingen för resurserna.

Relatera resurser relating-assets

 1. Från Experience Manager -gränssnittet, öppna Properties sidan för en resurs som du vill relatera.

  öppna en tillgångs egenskapssida för att relatera resursen

  Bild: Assets Properties sida för att relatera tillgångar.

  Du kan också välja resursen i listvyn.

  chlimage_1-273

  Du kan också välja resursen från en samling.

  chlimage_1-274

 2. Om du vill koppla en annan resurs till den valda resursen klickar du på Relate relatera tillgångar i verktygsfältet.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill relatera resursens källfil väljer du Source från listan.
  • Om du vill koppla en härledd fil väljer du Derived från listan.
  • Om du vill skapa en dubbelriktad relation mellan resurserna väljer du Others från listan.
 4. Från Select Asset navigera till platsen för resursen som du vill relatera och markera den.

  chlimage_1-277

 5. Klicka på Confirm.

 6. Klicka OK för att stänga dialogrutan. Beroende på ditt val av relation i steg 3 listas den relaterade tillgången under en lämplig kategori i Related -avsnitt. Om den resurs du har relaterat är källfilen för den aktuella resursen visas den under Source.

  chlimage_1-278

 7. Om du vill ta bort kopplingen för en resurs klickar du Unrelate ej hänförliga tillgångar i verktygsfältet.

 8. Välj de resurser som du vill ta bort kopplingen för i Remove Relations och klickar Unrelate.

  chlimage_1-280

 9. Klicka OK för att stänga dialogrutan. Resurserna som du har tagit bort relationer för tas bort från listan över relaterade resurser under Related -avsnitt.

Det är också praktiskt att skapa käll-/härledda relationer mellan resurser med hjälp av funktionen för relaterade resurser i översättningsarbetsflöden. När du kör ett översättningsarbetsflöde på en härledd resurs, Experience Manager Assets hämtar automatiskt alla resurser som källfilen refererar till och inkluderar dem för översättning. På så sätt översätts den resurs som källresursen refererar till tillsammans med källresursen och de härledda resurserna. Tänk dig till exempel ett scenario där den engelska språkkopian innehåller en härledd resurs och dess källfil som visas.

chlimage_1-281

Om källfilen är relaterad till en annan resurs Experience Manager Assets hämtar den refererade resursen och inkluderar den för översättning.

sidan med resursegenskaper visar den relaterade resursens källfil som ska inkluderas för översättning

Figur: Källtillgång för relaterade tillgångar som ska inkluderas för översättning.

 1. Översätt resurserna i källmappen till ett målspråk genom att följa stegen i Skapa ett översättningsprojekt. I det här fallet kan du till exempel översätta dina resurser till franska.

 2. Från Projects öppnar du översättningsmappen.

 3. Klicka på projektpanelen för att öppna informationssidan.

  chlimage_1-284

 4. Klicka på ellipserna under översättningsjobbkortet för att visa översättningsstatusen.

  chlimage_1-285

 5. Markera resursen och klicka sedan på Reveal in Assets i verktygsfältet för att visa översättningsstatusen för resursen.

  chlimage_1-286

 6. Om du vill kontrollera om de resurser som är relaterade till källan har översatts klickar du på källresursen.

 7. Markera resursen som är relaterad till källan och klicka sedan på Reveal in Assets. Den översatta relaterade resursen visas.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2