Konfigurera AEM Assets med Brand Portal configure-integration-65

Version
Artikellänk
AEM as a Cloud Service
Klicka här
AEM 6.5
Den här artikeln

Med Adobe Experience Manager Assets Brand Portal kan ni publicera godkända varumärkesresurser från Adobe Experience Manager Assets till Brand Portal och distribuera dem till Brand Portal-användarna.

AEM Assets konfigureras med Brand Portal via Adobe Developer Console, som köper en kontotoken för Adobe Identity Management Services (IMS) för auktorisering av Brand Portal-klienten.

NOTE
Det finns stöd för att konfigurera AEM Assets med Brand Portal via Adobe Developer Console i AEM 6.5.4.0 och senare.
TIP
Endast för befintliga kunder
Adobe rekommenderar att du fortsätter att använda den befintliga gamla OAuth Gateway-konfigurationen. Om du får problem med äldre OAuth Gateway-konfiguration tar du bort den befintliga konfigurationen och skapar en konfiguration med Adobe Developer Console.

Informationen baseras på antagandet att alla som läser den här hjälpen känner till följande tekniker:

 • Installera, konfigurera och administrera Adobe Experience Manager- och AEM.

 • Använda Linux® och Microsoft® Windows.

Förutsättningar prerequisites

Du behöver följande för att konfigurera AEM Assets med varumärkesportalen:

 • En instans av AEM Assets Author som körs med senaste Service Pack
 • En Brand Portal tenant-URL
 • En användare med systemadministratörsbehörighet för IMS-organisationen för Brand Portal-klienten

Hämta och installera AEM 6.5

Hämta och installera det senaste AEM Service Pack

Hämta och installera AEM 6.5 aemquickstart

Vi rekommenderar att AEM 6.5 konfigurerar en AEM Author-instans. Om du inte har AEM igång kan du hämta det från följande platser:

När du har laddat ned AEM finns instruktioner om hur du konfigurerar en AEM Author-instans i driftsätta och underhålla.

Hämta och installera AEM senaste Service Pack servicepack

Detaljerade instruktioner finns i den aktuella AEM 6.5 Service Pack versionsinformation.

Kontakta Adobe kundsupport om du inte kan hitta det senaste AEM eller Service Pack.

Skapa konfiguration configure-new-integration-65

NOTE
Du kan inte skapa nya JWT-autentiseringsuppgifter från och med juni 2024. Härifrån skapas endast OAuth-autentiseringsuppgifter. Mer information om hur du skapar en OAuth-konfiguration.

Konfigurationen av AEM Assets med Brand Portal kräver konfigurationer i både AEM Assets Author-instansen och Adobe Developer Console.

 1. Skapa ett projekt för din Brand Portal-klient (organisation) i Adobe Developer Console.
 2. I Experience Manager Assets konfigurerar du Brand Portal molntjänst med hjälp av IMS-kontot och Brand Portal slutpunkt (organisations-URL).
 3. Testa konfigurationen genom att publicera en resurs från Experience Manager Assets till Brand Portal.
NOTE
En AEM Assets Author-instans får endast konfigureras med en Brand Portal-klient.

Utför följande steg i den listade sekvensen om du konfigurerar AEM Assets med Brand Portal för första gången:

Skapa en ny konfiguration create-new-configuration

Utför följande steg i den angivna sekvensen för att konfigurera Experience Manager Assets med Brand Portal.

Konfigurera OAuth-autentiseringsuppgifterna i Adobe Developer Console config-oauth

Konfigurera OAuth-autentiseringsuppgifterna i Adobe Developer Console och väljer Brand Portal API.

Skapa ny Adobe IMS-integrering med OAuth create-ims-account-configuration

Skapa en ny Adobe IMS-integrering med OAuth och väljer Brand Portal i listrutan.

Konfigurera molntjänst configure-cloud-service

 1. Logga in på din AEM Assets Author-instans.

 2. Från verktyg verktyg navigera till Cloud Services > AEM Brand Portal.

 3. På sidan Brand Portal Configurations klickar du på Create.

 4. Ange en Title för konfigurationen.

  Välj den IMS-konfiguration som du har skapat när konfigurera IMS-kontot.

  I Service URL anger du din Brand Portal tenant-URL (organisation).

  Fönstret Brand Portal Configuration

 5. Klicka på Save & Close. Molnkonfigurationen skapas.

  Din AEM Assets Author-instans har nu konfigurerats med Brand Portal-klienten.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2