Konfigurera AEM Assets med Brand Portal configure-integration-65

Version
Artikellänk
AEM as a Cloud Service
Klicka här
AEM 6.5
Den här artikeln

Med Adobe Experience Manager Assets Brand Portal kan ni publicera godkända varumärkesresurser från Adobe Experience Manager Assets till Brand Portal och distribuera dem till Brand Portal-användarna.

AEM Assets konfigureras med Brand Portal via Adobe Developer Console, som köper en kontotoken för Adobe Identity Management Services (IMS) för auktorisering av Brand Portal-klienten.

NOTE
Det finns stöd för att konfigurera AEM Assets med Brand Portal via Adobe Developer Console i AEM 6.5.4.0 och senare.
Tidigare konfigurerades Brand Portal via äldre OAuth Gateway, som använder JSON Web Token-utbyte för att erhålla en IMS Access-token för auktorisering.
Konfiguration via äldre OAuth Gateway stöds inte längre från 6 april 2020 och har ändrats till Adobe Developer Console.
TIP
Endast för befintliga kunder
Adobe rekommenderar att du fortsätter att använda den befintliga gamla OAuth Gateway-konfigurationen. Om du får problem med äldre OAuth Gateway-konfiguration tar du bort den befintliga konfigurationen och skapar en konfiguration med Adobe Developer Console.

I den här hjälpen beskrivs följande två användningsfall:

 • Ny konfiguration: Om du är en ny Brand Portal-användare och vill konfigurera din AEM Assets Author-instans med Brand Portal kan du skapa en konfiguration med hjälp av Adobe Developer Console.
 • Uppgradering, konfiguration: Om du är en befintlig Brand Portal-användare som har en konfiguration på en äldre OAuth Gateway tar du bort den befintliga konfigurationen och skapar en konfiguration med Adobe Developer Console.

Informationen baseras på antagandet att alla som läser den här hjälpen känner till följande tekniker:

 • Installera, konfigurera och administrera Adobe Experience Manager- och AEM.

 • Använda Linux® och Microsoft® Windows.

Förutsättningar prerequisites

Du behöver följande för att konfigurera AEM Assets med varumärkesportalen:

 • En instans av AEM Assets Author som körs med senaste Service Pack
 • En Brand Portal tenant-URL
 • En användare med systemadministratörsbehörighet för IMS-organisationen för Brand Portal-klienten

Hämta och installera AEM 6.5

Hämta och installera det senaste AEM Service Pack

Hämta och installera AEM 6.5 aemquickstart

Vi rekommenderar att AEM 6.5 konfigurerar en AEM Author-instans. Om du inte har AEM igång kan du hämta det från följande platser:

När du har laddat ned AEM finns instruktioner om hur du konfigurerar en AEM Author-instans i driftsätta och underhålla.

Hämta och installera AEM senaste Service Pack servicepack

Detaljerade instruktioner finns i den aktuella AEM 6.5 Service Pack versionsinformation.

Kontakta Adobe kundsupport om du inte kan hitta det senaste AEM eller Service Pack.

Skapa konfiguration configure-new-integration-65

Konfigurationen av AEM Assets med Brand Portal kräver konfigurationer i både AEM Assets Author-instansen och Adobe Developer Console.

 1. Skapa ett IMS-konto i AEM Assets och generera ett offentligt certifikat (offentlig nyckel).
 2. Skapa ett projekt för din Brand Portal-klient (organisation) i Adobe Developer Console.
 3. Under projektet konfigurerar du ett API med den offentliga nyckeln för att skapa en JWT-anslutning (Service Account).
 4. Hämta tjänstkontots autentiseringsuppgifter och information om JWT-nyttolast.
 5. I AEM Assets konfigurerar du IMS-kontot med tjänstkontots autentiseringsuppgifter och JWT-nyttolast.
 6. I AEM Assets konfigurerar du Brand Portal molntjänst med hjälp av IMS-kontot och Brand Portal slutpunkt (organisations-URL).
 7. Testa konfigurationen genom att publicera en resurs från AEM Assets till Brand Portal.
NOTE
En AEM Assets Author-instans får endast konfigureras med en Brand Portal-klient.

Utför följande steg i den listade sekvensen om du konfigurerar AEM Assets med Brand Portal för första gången:

Skapa IMS-konfiguration create-ims-configuration

IMS-konfigurationen autentiserar din AEM Assets Author-instans med Brand Portal-klienten.

IMS-konfigurationen har två steg:

Hämta offentligt certifikat public-certificate

Den offentliga nyckeln (certifikatet) autentiserar din profil på Adobe Developer Console.

 1. Logga in på din AEM Assets Author-instans. Standardwebbadressen är http://localhost:4502/aem/start.html.

 2. Från verktyg verktyg navigera till Security > Adobe IMS Configurations.

 3. På sidan Adobe IMS Configurations klickar du på Create. Den dirigeras om till Adobe IMS Technical Account Configuration sida. Som standard är Certifikat -fliken öppnas.

 4. Välj Adobe Brand Portal i Cloud Solution listruta.

 5. Välj Create new certificate kryssruta och ange en alias för den offentliga nyckeln. Aliaset används som namn på den offentliga nyckeln.

 6. Klicka på Create certificate. Klicka sedan på OK för att generera den offentliga nyckeln.

  Skapa ett certifikat

 7. Klicka på Download Public Key och spara filen med den offentliga nyckeln (.crt) på datorn.

  Den offentliga nyckeln används senare för att konfigurera API:t för din Brand Portal-klient och generera autentiseringsuppgifter för tjänstkontot i Adobe Developer Console.

  Hämta certifikatet

 8. Klicka på Next.

  I Konto skapas ett Adobe IMS-konto som kräver inloggningsuppgifterna för tjänstkontot som genereras i Adobe Developer Console. Håll den här sidan öppen tills vidare.

  Öppna en ny flik och skapa en JWT-anslutning (Service Account) i Adobe Developer Console så att du kan hämta autentiseringsuppgifter och JWT-nyttolast för att konfigurera IMS-kontot.

Skapa tjänstkontoanslutningen (JWT) createnewintegration

I Adobe Developer Console konfigureras projekt och API:er på Brand Portal klientnivå (organisationsnivå). När du konfigurerar ett API skapas en JWT-anslutning (Service Account). Det finns två metoder för att konfigurera API:t, genom att generera ett nyckelpar (privata och offentliga nycklar) eller genom att överföra en offentlig nyckel. Om du vill konfigurera AEM Assets med Brand Portal måste du skapa en offentlig nyckel (certifikat) i AEM Assets och skapa autentiseringsuppgifter i Adobe Developer Console genom att överföra den offentliga nyckeln. Dessa autentiseringsuppgifter krävs för att konfigurera IMS-kontot i AEM Assets. När IMS-kontot har konfigurerats kan du konfigurera Brand Portal molntjänst i AEM Assets.

Så här skapar du tjänstkontots autentiseringsuppgifter och JWT-nyttolast:

 1. Logga in på Adobe Developer Console med systemadministratörsbehörighet för IMS-organisationen (Brand Portal tenant). Standardwebbadressen är https://www.adobe.com/go/devs_console_ui.

  note note
  NOTE
  Kontrollera att du har valt rätt IMS-organisation (Brand Portal-klientorganisation) i listrutan (organisation) i det övre högra hörnet.
 2. Klicka på Create new project. Ett tomt projekt med ett systemgenererat namn skapas för din organisation.

  Klicka Edit project så att du kan uppdatera Project Title och Description och klicka Save.

 3. I Project overview flik, klicka Add API.

 4. I Add an API window, markera AEM Brand Portal och klicka Next.

  Kontrollera att du har tillgång till tjänsten AEM Brand Portal.

 5. I Configure API fönster, klicka Upload your public key. Klicka sedan på Select a File och ladda upp den publika nyckeln (.crt-filen) som du har laddat ned i hämta offentligt certifikat -avsnitt.

  Klicka på Next.

  Överför offentlig nyckel

 6. Verifiera den offentliga nyckeln och klicka på Next.

 7. Välj Assets Brand Portal som standardproduktprofil och klicka på Save configured API.

  Välj produktprofil

 8. När API:t har konfigurerats omdirigeras du till API-översikten. Från vänster navigering under Credentials klickar du på Service Account (JWT) alternativ.

  note note
  NOTE
  Du kan visa autentiseringsuppgifterna och utföra åtgärder som att generera JWT-tokens, kopiera autentiseringsuppgifter och hämta klienthemlighet.
 9. Från Client Credentials -fliken, kopiera client ID.

  Klicka Retrieve Client Secret och kopiera client secret.

  Autentiseringsuppgifter för tjänstkonto

 10. Navigera till Generate JWT och kopiera JWT Payload information.

Du kan nu använda klient-ID (API-nyckel), klienthemlighet och JWT-nyttolast för att konfigurera IMS-kontot i AEM Assets.

Konfigurera IMS-kontot create-ims-account-configuration

Kontrollera att du redan har utfört följande steg:

Så här konfigurerar du IMS-kontot:

 1. Öppna IMS-konfigurationen och gå till Account -fliken. Du höll sidan öppen medan erhålla det offentliga certifikatet.

 2. Ange en Title för IMS-kontot.

  I Authorization Server anger du URL-adressen: https://ims-na1.adobelogin.com/.

  Ange klient-ID i API key fält, Client Secret och Payload (JWT-nyttolast) som du har kopierat när skapar tjänstkontoanslutningen (JWT).

  Klicka på Create.

  IMS-kontot är konfigurerat.

  Konfiguration av ett IMS-konto

 3. Välj IMS-kontokonfigurationen och klicka på Check Health.

  Klicka Check i dialogrutan. När konfigurationen är klar visas ett meddelande om att Token har hämtats.

  Bekräftelsedialogruta för felfri konfiguration

CAUTION
Du får bara ha en IMS-konfiguration.
Kontrollera att IMS-konfigurationen klarar hälsokontrollen. Om konfigurationen inte godkänns i hälsokontrollen är den ogiltig. Ta bort den och skapa en annan giltig konfiguration.

Konfigurera molntjänsten i Brand Portal configure-the-cloud-service

 1. Logga in på din AEM Assets Author-instans.

 2. Från verktyg verktyg navigera till Cloud Services > AEM Brand Portal.

 3. På sidan Brand Portal Configurations klickar du på Create.

 4. Ange en Title för konfigurationen.

  Välj den IMS-konfiguration som du har skapat när konfigurera IMS-kontot.

  I Service URL anger du din Brand Portal tenant-URL (organisation).

  Fönstret Brand Portal Configuration

 5. Klicka på Save & Close. Molnkonfigurationen skapas.

  Din AEM Assets Author-instans har nu konfigurerats med Brand Portal-klienten.

Testa och validera konfigurationen test-integration

 1. Logga in på din AEM Assets-molninstans.

 2. Från verktyg verktyg navigera till Deployment > Replication.

  Panelen Verktyg

 3. Klicka på Agents on Author.

  Replikeringssida

  Du kan se de fyra replikeringsagenterna som har skapats för din Brand Portal-klient.

  Leta reda på replikeringsagenterna för din Brand Portal-klient och klicka på replikeringsagentens URL.

  Resursreplikeringskonfiguration

  note note
  NOTE
  Replikeringsagenterna arbetar parallellt och delar jobbdistributionen på samma sätt, så att publiceringshastigheten ökar med fyra gånger den ursprungliga hastigheten. När molntjänsten har konfigurerats krävs ingen ytterligare konfiguration för att aktivera de replikeringsagenter som aktiveras som standard för att aktivera parallell publicering av flera resurser.
 4. Kontrollera anslutningen mellan AEM Assets och Brand Portal genom att klicka på Test Connection -ikon.

  Verifierar inställningarna för resursreplikering

  Ett meddelande visas om att testpaketet har levererats.

  Testa bekräftelseutdata

 5. Verifiera testresultaten för alla fyra replikeringsagenterna.

  note note
  NOTE
  Undvik att inaktivera någon av replikeringsagenterna eftersom det kan göra att replikeringen av resurserna (som körs i kö) misslyckas.
  Se till att alla fyra replikeringsagenterna är konfigurerade för att undvika timeout-fel. Se felsöka problem vid parallell publicering till Brand Portal.
  Ändra inte några autogenererade inställningar.

Du kan nu:

Se Brand Portal-dokumentation för mer information.

Uppgradering, konfiguration upgrade-integration-65

Om du vill uppgradera dina befintliga konfigurationer till Adobe Developer Console gör du följande i den angivna sekvensen:

Verifiera jobb som körs verify-jobs

Kontrollera att inget publiceringsjobb körs på din AEM Assets Author-instans innan du gör några redigeringar. För det kan du kontrollera status för aktiva jobb på alla fyra replikeringsagenterna och se till att köerna är inaktiva.

 1. Logga in på din AEM Assets Author-instans.

 2. Från verktyg verktyg navigera till Deployment > Deployment Replication.

 3. Klicka på Agents on Author.

  Replikeringsagenter för resurser

 4. Leta reda på replikeringsagenterna för din Brand Portal-klient.

  Se till att Kön är inaktiv för alla replikeringsagenter och inget publiceringsjobb är aktivt.

  Inställningar för replikeringskö

Ta bort befintliga konfigurationer delete-existing-configuration

Kör följande checklista när du tar bort befintliga konfigurationer:

 • Ta bort alla fyra replikeringsagenter
 • Ta bort Brand Portal molntjänst
 • Ta bort Mac-användare
 1. Logga in på din AEM Assets Author-instans och öppna CRX Lite som administratör. Standardwebbadressen är http://localhost:4502/crx/de/index.jsp.

 2. Navigera till /etc/replications/agents.author och ta bort alla fyra replikeringsagenterna för din Brand Portal-klient.

  Replikeringsagent i CRXDE

 3. Navigera till /etc/cloudservices/mediaportal och ta bort Brand Portal molntjänstkonfiguration.

  Information om replikeringsagenten i CRXDE

 4. Navigera till /home/users/mac och ta bort Mac av er Brand Portal-klient.

  Mer information om replikeringsagenten i CRXDE

Nu kan du skapa en konfiguration genom Adobe Developer Console på AEM 6.5 Author.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2