Publicera mappar i Brand Portal publish-folders-to-brand-portal

Som Adobe Experience Manager (AEM) Assets-administratör kan du publicera resurser och mappar i AEM Assets Brand Portal-instansen (eller schemalägga publiceringsarbetsflödet till ett senare datum/tid) för din organisation. Du måste dock först integrera AEM Assets med Brand Portal. Mer information finns i Konfigurera AEM Assets med varumärkesportalen.

När du har publicerat en resurs eller mapp är den tillgänglig för användare i Brand Portal.

Om du gör senare ändringar i den ursprungliga resursen eller mappen i AEM Assets återspeglas inte ändringarna i Brand Portal förrän du publicerar resursen eller mappen på nytt. Funktionen säkerställer att pågående ändringar inte finns i varumärkesportalen. Endast godkända ändringar som publiceras av en administratör finns i varumärkesportalen.

Publicera mappar i Brand Portal publish-folders-to-brand-portal-1

 1. I AEM Assets-gränssnittet för du pekaren över den önskade mappen och väljer Publicera från snabbåtgärderna.

  Du kan också markera önskad mapp och följa stegen nedan.

  publish2bp

 2. Publicera mappar nu

  Gör något av följande för att publicera de markerade mapparna på varumärkesportalen:

  • Välj Snabbpublicering. Välj sedan Publicera till Brand Portal.

  • Välj Hantera publikation.

  1. Från Åtgärd välj Publicera till Brand Portal, från Schemaläggning välj Nu och klicka Nästa.
  2. Bekräfta ditt val i Omfång och klicka Publicera till Brand Portal.

  Ett meddelande visas som anger att mappen har placerats i kö för publicering på varumärkesportalen. Logga in i Brand Portal-gränssnittet för att se den publicerade mappen.

  Publicera mappar senare

  Så här schemalägger du publiceringen i Brand Portal-arbetsflödet för resursmappar till ett senare datum eller en senare tidpunkt:

  1. När du har valt resurser/mappar att publicera väljer du Hantera publikation i verktygsfältet högst upp.

  2. Från Åtgärd välj Publicera till Brand Portal, från Schemaläggning välj Senare.

   publishlaterbp

  3. Välj ett aktiveringsdatum och ange en tid. Klicka på Nästa.

  4. Bekräfta ditt val i Omfång. Klicka på Nästa.

  5. Ange en arbetsflödestitel under Arbetsflöden. Klicka Publicera senare.

   manageschedulepub

Avpublicera mappar från Brand Portal unpublish-folders-from-brand-portal

Du kan ta bort en resursmapp som publicerats till Brand Portal genom att avpublicera den från AEM författarinstans. När du har avpublicerat originalmappen har varumärkesportalens användare har inte längre tillgång till kopian.

Du kan avpublicera mappar från Brand Portal snabbt eller schemalägga dem för ett senare datum och en senare tidpunkt. Gör så här för att avpublicerar resursmappar från varumärkesportalen:

 1. I AEM Assets-gränssnittet i AEM Author-instansen väljer du den mapp som du vill avpublicera.

  publish2bp-1

 2. Klicka på i verktygsfältet Hantera publikation.

 3. Avpublicera från Brand Portal nu

  Så här avpublicerar du snabbt den önskade mappen från Brand Portal:

  1. Välj Hantera publikation.
  2. Från Åtgärd välj Avpublicera från Brand Portal, från Schemaläggning välj Nu och klicka Nästa.
  3. Bekräfta ditt val i Omfång och klicka Avpublicera från Brand Portal.

  confirm-unpublish

  Avpublicera från Brand Portal senare

  Så här schemalägger du publiceringen av en mapp från Brand Portal till ett senare datum och tid:

  1. Välj Hantera publikation.

  2. Från Åtgärd välj Avpublicera från Brand Portal och från Schemaläggning välj Senare.

  3. Välj en Aktiveringsdatum och ange tiden. Klicka på Nästa.

  4. Bekräfta ditt val i Omfång och klicka Nästa.

  5. Ange en Arbetsflödets titel in Arbetsflöden. Klicka Avpublicera senare.

   unpublishworkflows

NOTE
Proceduren för att publicera/avpublicera en resurs till/från Brand Portal liknar motsvarande procedur för en mapp.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2