Publish-samlingar till Brand Portal publish-collections-to-brand-portal

Som Adobe Experience Manager (AEM) Assets-administratör kan du publicera samlingar i AEM Assets Brand Portal-instansen för din organisation. Du måste dock först integrera AEM Assets med Brand Portal. Mer information finns i Konfigurera AEM Assets med varumärkesportalen.

Om du gör senare ändringar i den ursprungliga samlingen i AEM Assets återspeglas inte ändringarna i Brand Portal förrän du publicerar samlingen igen. Den här egenskapen ser till att ändringar i pågående arbete inte är tillgängliga i Brand Portal. Endast godkända ändringar som publiceras av en administratör finns i varumärkesportalen.

NOTE
Det går inte att publicera innehållsfragment på varumärkesportalen. Om du väljer innehållsfragment på AEM författare är därför åtgärden Publish till Brand Portal inte tillgänglig.
Om samlingar som innehåller innehållsfragment publiceras från AEM författare till Brand Portal, replikeras allt innehåll i mappen utom innehållsfragment till Brand Portal-gränssnittet.

Publish a collection to Brand Portal publish-a-collection-to-brand-portal

 1. Klicka på AEM-logotypen i användargränssnittet för AEM Assets.

 2. Gå till Assets > Samlingar från navigeringssidan.

 3. På Samlingar-konsolen väljer du den samling du vill publicera till Brand Portal.

  select_collection

 4. Klicka på Publish till Brand Portal i verktygsfältet.

 5. Klicka på Publish i bekräftelsedialogrutan.

 6. Stäng bekräftelsemeddelandet.

 7. Logga in på Brand Portal som administratör. Den publicerade samlingen är tillgänglig i samlingskonsolen.

  published collection

Avpublicera samlingar unpublish-collections

Du kan avpublicera samlingar som du publicerar från AEM Assets till Brand Portal. När du har avpublicerat originalsamlingen är kopian inte längre tillgänglig för Brand Portal-användare.

 1. Gå till Samlingar-konsolen för din AEM Assets-instans och välj den samling som du vill avpublicera.

  select_collection-1

 2. Klicka på ikonen Ta bort från Brand Portal i verktygsfältet.

 3. Klicka på Avpublicera i dialogrutan.

 4. Stäng bekräftelsemeddelandet. Samlingen tas bort från varumärkesportalens gränssnitt.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2