Metodtips för Assets-filformat assets-file-format-best-practices

Adobe Experience Manager Assets har stöd för många egna och tredjepartsbibliotek för filformat för att tillgodose olika användarbehov. De Adobe-bibliotek som stöds är bland annat Adobe Camera Raw, Gibson, Adobe PDF Rasterizer och Adobe InDesign Server. Dessutom stöder Experience Manager Assets bibliotek från tredje part, inklusive ImageMagick, TwelveMonkeys och så vidare.

Information om vilka filformat som stöds finns i Format som stöds av Assets.

TIP
Om du använder Experience Manager på Adobe Managed Services (AMS) kan du kontakta Adobe kundsupport om du tänker bearbeta många stora PSD- eller PSB-filer. Samarbeta med Adobe kundsupportrepresentant för att implementera de bästa metoderna för driftsättningen av AMS och för att välja de bästa möjliga verktygen och modellerna för Adobe egna format. Experience Manager kan inte bearbeta PSB-filer med hög upplösning som är större än 30000 x 23000 pixlar.

Bibliotek för Adobe Camera Raw adobe-camera-raw-library

Adobe rekommenderar att du använder biblioteket Adobe Camera Raw för RAW- och DNG-filer för optimala prestanda.

Biblioteket Adobe Camera Raw stöder CMYK-färgprofil som indata. Däremot genereras utdata i färgrymden RGB och endast utdata i JPEG-format stöds. Källfilens färgrymd (till exempel CMYK) behålls inte i miniatyrbilderna.

Mer information finns i Camera Raw support.

Adobe PDF Rasterizer-bibliotek adobe-pdf-rasterizer-library

För att få bästa möjliga resultat rekommenderar Adobe att du använder Adobe PDF rastreringsbibliotek för följande filer:

 • Tunga, innehållsintensiva PDF-filer
 • AI-filer med miniatyrbilder som inte genererats direkt från paketet
 • För AI-filer med SPOT-färger (PMS)

Miniatyrbilder och förhandsgranskningar som genererats med PDF Rasterizer har bättre kvalitet jämfört med färdiga rasterutdata. Adobe PDF Rasterizer-biblioteket stöder inte någon färgutrymmeskonvertering. Oavsett färgrymden i källfilen genereras endast utdata från RGB i Adobe PDF Rasterizer.

Adobe InDesign Server adobe-indesign-server

Adobe rekommenderar att du använder Adobe InDesign Server för att extrahera Adobe InDesign-specifika återgivningar, som IDML och HTML. Mer information finns i Lägga till Experience Manager-resurser som referenser i Adobe InDesign.

Dynamic Media dynamic-media

Dynamic Media genererar och levererar flera variationer av avancerat innehåll i realtid via sitt globala, skalbara och prestandaoptimerade nätverk. Det levererar interaktiva tittarupplevelser och effektiviserar den digitala kampanjhanteringsprocessen. Mer information om att aktivera Dynamic Media finns i Konfigurera Dynamic Media.

För närvarande kan Dynamic Media ha stöd för videoklipp med upp till 15 GB innehåll per fil.

ImageMagick Library imagemagick-library

Adobe rekommenderar att du använder ImageMagick-biblioteket i följande scenarier:

 • Generera miniatyrbildsrenderingar för EPS-filer.
 • Bevara bildprofilsinformation.
 • För att bevara genomskinlighet.
 • Om du vill bearbeta PSD- och PSB-filer.

Mer information om hur du konfigurerar biblioteket ImageMagick i Experience Manager finns i Använda ImageMagick. Mer information finns i Bästa metoder för att konfigurera ImageMagick.

Bildomkodningsbibliotek image-transcoding-library

Adobe Imaging Transcoding Library är en bildbehandlingslösning som utför viktiga bildhanteringsfunktioner, till exempel bildkodning, omkodning, omsampling, storleksändring osv.

Bildbiblioteket Transcoding Library har stöd för följande MIME-typer:

 • JPG/JPEG
 • PNG (8 och 16 bitar)
 • GIF
 • BMP
 • TIFF/Komprimerad TIFF (förutom 32-bitars tips och PTiff).
 • ICO
 • ICN

Mer information finns i Konverteringsbiblioteket för avbildning.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2