Resursmallar asset-templates

Resursmallar är en speciell typ av material som gör det enkelt att snabbt återanvända grafiskt avancerat innehåll för digitala medier och trycksaker. En resursmall består av två delar, avsnittet med fasta meddelanden och det redigerbara avsnittet. Avsnittet med fasta meddelanden kan innehålla eget innehåll, t.ex. varumärkeslogotyp och copyrightinformation som har inaktiverats för redigering. Det redigerbara avsnittet kan innehålla visuellt och textbaserat innehåll i fält som kan redigeras för att anpassa meddelanden.

Flexibiliteten att göra begränsade redigeringar samtidigt som du skyddar globala skyltar gör resursmallarna till idealiska byggstenar för snabb innehållsanpassning och distribution som innehållsartefakter för olika funktioner. Återanvändning av innehåll minskar kostnaderna för att hantera tryckta och digitala kanaler och leverera en helhetsbild och enhetliga upplevelser i alla dessa kanaler.

Som marknadsförare kan du lagra och hantera mallar i Experience Manager Assets och använda en enda basmall för att enkelt skapa flera personaliserade trycksaker. Ni kan skapa olika typer av marknadsföringsmaterial, som broschyrer, flygblad, vykort, visitkort och så vidare, för att på ett enkelt sätt förmedla ert marknadsföringsbudskap till kunderna. Du kan också montera flersidiga utskrifter från befintliga eller nya utskrifter. Framför allt kan ni enkelt leverera både digitala och tryckta upplevelser samtidigt för att skapa en enhetlig, integrerad upplevelse för användarna.

Resursmallar är mestadels Adobe InDesign filer, kunskaper i Adobe InDesign är inte något hinder för att skapa stelarartefakter. Du behöver inte mappa fälten i Adobe InDesign mall med produktfält som du annars behöver när du skapar kataloger. Du kan redigera mallarna i WYSIWYG-läge direkt i webbgränssnittet. Men för Adobe InDesign om du vill bearbeta dina redigeringsändringar måste du först konfigurera Experience Manager Assets integrera med Adobe InDesign Server.

Möjlighet att redigera Adobe InDesign -mallar från webbgränssnittet hjälper till att förbättra samarbetet mellan kreatörer och marknadsförare. Den ökade innehållshastigheten minskar time-to-market för marknadsföringsmaterial.

Du kan göra följande med resursmallar:

 • Ändra redigerbara mallfält från webbgränssnittet.
 • Styr den grundläggande formateringen av text, t.ex. teckenstorlek, stil och typ på taggnivå.
 • Ändra bilder i mallen med hjälp av Innehållsväljaren.
 • Förhandsgranska malländringar.
 • Sammanfoga flera mallfiler så att du kan skapa en flersidig artefakt.

När du väljer en mall för din säkerhet Experience Manager Assets skapar en kopia av mallen som du kan redigera. Den ursprungliga mallen bevaras, vilket säkerställer att den globala signaturen förblir intakt och kan återanvändas för att stärka varumärkets enhetlighet.

Du kan exportera den uppdaterade filen i den överordnade mappen i INDD-, PDF- eller JPG-format. Du kan även hämta utdata i dessa format till det lokala filsystemet.

Skapa en pusselbit creating-a-collateral

Tänk dig ett scenario där du vill skapa digital tryckbar information som broschyrer, flygblad och annonser för en kommande kampanj och dela med butiker globalt. Genom att skapa material som bygger på en mall kan ni leverera en enhetlig kundupplevelse över alla kanaler. Designers kan skapa kampanjmallar (en eller flera sidor) med hjälp av en kreativ lösning, som InDesign och ladda upp mallarna till Experience Manager Assets för dig. Innan du skapar ett informationsstycke måste du ha en eller flera INDD-mallar överförda till och tillgängliga i Experience Manager i förväg.

 1. I Experience Manager gränssnitt, välja Assets.

 2. Välj bland alternativen Templates.

  chlimage_1-101

 3. Välj Create och sedan väljer du det material du vill skapa på menyn. Välj till exempel Brochure.

  chlimage_1-102

 4. ha en eller flera INDD-mallar överförda till och tillgängliga i Experience Manager i förväg. Välj en mall för din broschyr och klicka på Next.

 5. Ange ett namn och en valfri beskrivning för broschyren.

  chlimage_1-104

 6. (Valfritt) Klicka på Tags och välj en eller flera taggar för broschyren. Klicka Confirm för att bekräfta ditt val.

 7. Klicka på Create. En dialogruta bekräftar att en ny broschyr har skapats. Klicka Open för att öppna broschyren i redigeringsläge.

  Du kan också stänga dialogrutan och navigera till mappen på mallsidan som du började med för att visa den broschyr du skapade. Typen av säkerhet visas på miniatyrbilden i kortvyn. I det här fallet är ordet Brochure visas på miniatyrbilden.

  chlimage_1-107

Redigera en bit editing-a-collateral

Du kan redigera en del direkt när du har skapat den. Du kan även öppna den från Templates sidan eller resurssidan.

 1. Gör något av följande om du vill öppna materialet för redigering:

  • Öppna den säkerhet (broschyr i det här fallet) som du skapade i steg 7 i Skapa en pusselbit.
  • Navigera från sidan Mallar till en mapp där du skapade materialet och klicka på Edit Snabba åtgärder på miniatyrbilden av en bit.
  • Klicka på på tillgångssidan för säkerheten Edit i verktygsfältet.
  • Markera säkerheten och klicka på Edit i verktygsfältet.

  Resurssökaren och textredigeraren visas till vänster på sidan. Textredigeraren är öppen som standard.

  Använd textredigeraren för att ändra texten som ska visas i textfältet. Du kan ändra teckenstorlek, stil, färg och typ på taggnivå.

  Om du vill använda resurssökaren kan du söka efter bilder i Experience Manager Assets och ersätta de redigerbara bilderna i mallen med de bilder du väljer.

  chlimage_1-109

  De redigerbara bilderna visas till höger. För ett fält som ska kunna redigeras i Experience Manager Assetsmåste motsvarande fält i mallen taggas i InDesign. Med andra ord bör de markeras som redigerbara i InDesign.

  note note
  NOTE
  Se till att Experience Manager driftsättningen är integrerad med InDesign Server aktivera Experience Manager Assets för att extrahera data från InDesign och göra den tillgänglig för redigering. Mer information finns i Integrera Experience Manager Assets med InDesign Server.
 2. Om du vill ändra texten i ett redigerbart fält klickar du på textfältet i listan med redigerbara fält och redigerar texten i fältet.

  chlimage_1-111

  Du kan redigera textegenskaperna, till exempel teckensnittsstil, färg och storlek, med de alternativ som finns.

 3. Välj Preview så att du kan förhandsgranska textändringarna.

 4. Välj Asset Finder chlimage_1-113 .

 5. Markera bildfältet i listan med redigerbara fält och dra sedan en önskad bild från resursväljaren till det redigerbara fältet.

  chlimage_1-114

  Du kan också söka efter bilder med hjälp av nyckelord, taggar och baserat på deras publiceringsstatus. Du kan bläddra genom Experience Manager Assets och navigera till den önskade bildens plats.

  chlimage_1-115

 6. Välj Preview så att du kan förhandsgranska bilden.

 7. Om du vill redigera en viss sida i en flersidig säkerhetssida använder du sidnavigeraren längst ned.

 8. Välj Preview i verktygsfältet så att du kan förhandsgranska alla ändringar. Välj Done om du vill spara redigeringsändringarna i den sammansatta delen.

  note note
  NOTE
  Alternativen Förhandsvisa och Klar är bara aktiverade när de redigerbara bildfälten i den sammansatta bilden inte har några ikoner som saknas. Om det finns saknade ikoner i din säkerhetsinformation beror det på att Experience Manager kan inte matcha bilderna i InDesign mall. Vanligtvis Experience Manager kan inte lösa bilder i följande fall:
  • Bilderna bäddas inte in i den underliggande InDesign mall.
  • Bilderna länkas från det lokala filsystemet.
  Aktivera Experience Manager Så här löser du bilderna:
  • Bädda in bilder när du skapar InDesign mallar (se Om länkar och inbäddade bilder).
  • Montera Experience Manager till det lokala filsystemet och mappa sedan saknade ikoner med befintliga resurser i Experience Manager.
  Mer information om att arbeta med InDesign dokument, se bästa sättet att arbeta med InDesign dokument i Experience Manager.
 9. Om du vill skapa en PDF-återgivning för broschyren väljer du alternativet Acrobat i dialogrutan och klickar sedan på Continue.

 10. Den sammansatta delen skapas i den mapp som du började med. Om du vill visa återgivningarna öppnar du säkerheterna och väljer Renditions från listan GlobalNav.

  chlimage_1-118

 11. Markera återgivningen PDF i listan över återgivningar så att du kan hämta PDF-filen. Öppna PDF-filen för att granska materialet.

  chlimage_1-119

Sammanfoga säkerhet merge-collateral

 1. I Experience Manager gränssnitt, välja Assets på navigeringssidan.

 2. Välj bland alternativen Templates.

 3. Välj Create väljer du Merge.

  chlimage_1-120

 4. Från Template Merge sida, markera Merge lägga till resurser .

 5. Navigera till platsen för den del av materialet som du vill sammanfoga och markera miniatyrbilderna för den del som du vill sammanfoga.

  chlimage_1-122

  Du kan också söka efter mallar från sökrutan.

  Du kan bläddra genom Experience Manager Assets databas eller samlingar, navigera till platsen för önskade mallar och markera dem som du vill sammanfoga.

  Du kan använda olika filter för att söka efter de önskade mallarna. Du kan till exempel söka efter mallar baserat på filtyp eller taggar.

 6. Välj Next i verktygsfältet.

 7. I Preview & Reorder kan du ordna om mallarna om det behövs och förhandsgranska valet av mallar som ska sammanfogas. Välj Next i verktygsfältet.

  chlimage_1-126

 8. I Configure Template Ange ett namn för säkerheten. Du kan också ange de taggar som du anser lämpliga. Om du vill exportera utdata i PDF-format väljer du Acrobat (.PDF). Som standard exporteras säkerheten i JPG och InDesign format. Om du vill ändra miniatyrbilden för flersidessäkerheten klickar du på Change Thumbnail.

  chlimage_1-127

 9. Välj Save stänger du sedan dialogrutan genom att markera OK. Flersidig säkerhet skapas i den mapp som du började med.

  note note
  NOTE
  Du kan inte redigera en sammanfogad säkerhetsdel senare eller använda den för att skapa en annan säkerhetsdel.

Bästa praxis och begränsningar best-practices-limitations-tips

 • The InDesign redigerare i Experience Manager fungerar på taggnivå och all text under en tagg betraktas som en enda enhet. Om du vill bevara textformatering och format när du redigerar, lägger du till märkord i varje stycke (eller text med olika format) separat.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2