Relevans i sökningar skapar en relevant e-handelsupplevelse

Webbplatssökningen kan göra eller bryta mot ett företag. Upp till 1/3 av trafiken till en webbplats kommer att använda sökningar, och konverteringsgraden kan vara 50 % högre för användare som söker på webbplatsen. Livesökning bygger från scratch och fokuserar på att ge de mest relevanta resultaten med hjälp av en iterativ metod och att utnyttja Adobe Sensei. Under det här seminariet kommer vi att fördjupa oss i hur vi åstadkom det.

Ytterligare resurser

recommendation-more-help
3c5a5de1-aef4-4536-8764-ec20371a5186