Behåll innehåll

Uppvisa vilka funktioner som finns i Adobe Experience Manager Moderniseringsverktyg. Lär dig hur utvecklarna kan använda det för att konsolidera, konvertera eller uppgradera innehåll, vilket minskar bördan för författarna allt eftersom komponentbiblioteket utvecklas.

Fortsätt konversationen i Experience League Communities.

Ytterligare resurser

recommendation-more-help
3c5a5de1-aef4-4536-8764-ec20371a5186