Bygg en app som använder Adobe Experience Manager Events

Lär dig varför det är en bra idé att skapa händelsestyrda program och hur vi enkelt kan bygga dem med App Builder. Den här sessionen handlar om: allt du behöver veta för att börja skapa händelsestyrda program som svarar på händelser från Adobe Products. Live demo av hur man skapar ett App Builder-program som svarar på Adobe Experience Manager Events. Introduktion till komponenter i App Builder - Adobe I/O Events och I/O Runtime. Låt oss bli utrustade för att leverera en engagerande kundupplevelse!

Fortsätt konversationen i Experience League Communities.

Ytterligare resurser

recommendation-more-help
3c5a5de1-aef4-4536-8764-ec20371a5186