Bästa tillvägagångssätt för komponentskriptutveckling och -distribution på Experience Manager-as a Cloud Service

Denna session beskriver de senaste metodtips som Adobe Experience Manager-utvecklare kan följa för att få mer förutsägbara programdistributioner. Förkompilerade skript, som introducerades som en Apache Sling-funktion 2019 och har använts i AEMaaCS sedan 2020, ger utvecklarna två stora förbättringar jämfört med det klassiska sättet att distribuera Adobe Experience Manager-komponenter: 1. skripten kan ha olika versionsnummer och ha explicita beroendekedjor, precis som Java API 2. skriptkompileringen kan nu utföras under programmets byggprocess så att potentiella fel upptäcks snabbt (t.ex. saknade beroenden, fel API-användning osv.) Vi fokuserar på hur utvecklare kan ställa in sina projekt för att tillhandahålla sina skript som förkompilerade paket och använda lokala Adobe Experience Manager Sling Feature analysers för att verifiera att API-kraven uppfylls, vilket hjälper dem att upptäcka eventuella fel tidigt.

Fortsätt konversationen i Experience League Communities.

Ytterligare resurser

recommendation-more-help
3c5a5de1-aef4-4536-8764-ec20371a5186