Minska filstorleken och optimera

Minska antalet stora filer och optimera PDF utan att kompromissa med kvaliteten för delning, publicering eller arkivering.

NOTE
Endast tillgängligt i Acrobat Pro.
 1. Välj Optimize PDF från Verktyg mitten eller högra rutan.

  Minska steg 1

 2. Välj Minska filstorlek och välja om du vill minska antalet filer med en eller flera filer.

  Filen minskas till minsta möjliga storlek men dokumentets kvalitet behålls.

  Minska steg 2

 3. Välj Avancerad optimering och sedan väljer du bland alternativen i Optimera PDF.

  Minska steg 3

 4. Välj Standard från Inställningar -menyn för att använda standardinställningarna.

  Om du ändrar några inställningar i PDF Optimizer dialogrutan ska Inställningar menyn växlar automatiskt till Egen.

 5. Välj Behåll befintlig från Gör kompatibelt med för att behålla den nuvarande versionen av PDF eller välja en viss version av Acrobat.

 6. Markera kryssrutan bredvid en panel (t.ex. Bilder, Teckensnitt, Genomskinlighet) och välj sedan alternativ på den panelen.

  Minska steg 5

  Om du vill förhindra att alla alternativ på en panel körs under optimeringen avmarkerar du kryssrutan för den panelen.

 7. (Valfritt) Välj Spara och namnge den aktuella inställningen för att skapa en anpassad markering. Om du vill ta bort en sparad inställning väljer du den i dialogrutan Inställningar och välja Radera.

  Minska steg 6

TIP
Om du vill optimera flera PDF-filer kan du prova Action Wizard.
recommendation-more-help
b1fdbcf6-5f91-48b1-9f38-01388e7598b4