Action Wizard

För att kunna leverera de bästa kundupplevelserna måste innehållet skapas snabbare än någonsin tidigare. Spara tid och tangenttryckningar genom att använda ett funktionsmakro för att automatiskt tillämpa en uppsättning kommandon på en eller flera filer.

NOTE
Endast tillgängligt i Acrobat Pro.
 1. Välj Action Wizard från Verktyg mitten eller högra rutan.

  Action Wizard Steg 1

  Fördefinierade åtgärder visas i Åtgärdslista.

 2. Välj Ny åtgärd på den övre menyn för att skapa en anpassad åtgärd.

  Action Wizard Steg 2

 3. Välj en uppgift i listan till vänster och välj sedan mittpilen för att lägga till den i den högra kolumnen i Skapa ny åtgärd dialogrutan.

  Inställningarna för varje uppgift är förinställda i den här dialogrutan, eller så kan du uppmana användaren att fatta alla nödvändiga beslut medan åtgärden körs.

  Action Wizard Steg 3

 4. Välj Spara och namnge åtgärden så att den visas på Åtgärdslista.

Nu kan du köra den anpassade åtgärden när du behöver utföra dessa specifika stegserier på en eller flera PDF-filer.

TIP
Den här videon är en del av kursen Arbeta smartare med Acrobat DC och Microsoft 365 som är tillgänglig gratis på Experience League!
recommendation-more-help
b1fdbcf6-5f91-48b1-9f38-01388e7598b4