Skapa ett nytt projekt i Analysis Workspace

Lär dig hur du skapar ett enkelt projekt i Analysis Workspace för Customer Journey Analytics.

Mer information finns på dokumentation.

recommendation-more-help
a05d7212-fdba-4b70-a337-d5897f329c68