Överföra en resurs till en delad mapp från webbläsaren Creative Cloud

Se https://helpx.adobe.com/se/creative-cloud/help/sync-creative-cloud-files.html för Creative Cloud hjälp.

  1. Starta Creative Cloud webbläsare och navigera till Creative Cloud Files.
  2. Öppna den delade mappen.
  3. Välj Actions > Upload.
  4. Använd operativsystemets filbläddring för att välja eller flytta resurser.
recommendation-more-help
872fc4ed-f5f7-4b59-a6f8-4ddabe5aac1f