Överföra en resurs till en delad mapp från skrivbordet i Creative Cloud

  1. Aktivera delning.

  2. Starta Creative Cloud skrivbordet och navigera till Resurser.

  3. Välj Open Folder.

  4. Använd operativsystemets filbläddring för att välja eller flytta resurser.

recommendation-more-help
872fc4ed-f5f7-4b59-a6f8-4ddabe5aac1f