Beteende för delade mappar

Regler för hur delade mappar fungerar när de flyttas, tas bort och återställs.

NOTE
Delade Experience Cloud-mappar och -resurser speglas till skrivbordet i Creative Cloud i en 1:1-relation. Om en Experience Cloud-användare ändrar en mapp (tar bort, lägger till eller tar bort delning) speglas åtgärden i Creative Cloud på skrivbordet och webben. Om en mapp inte delas tas mappen och resurserna bort från den lokala datorn. När delningen har tagits bort flyttas mappen och dess innehåll till papperskorgen på den lokala datorn, där du kan återställa dem manuellt till datorn.

Odelad mapp i delad mapp section_A9BAC1A244A246A984AC62660E61E0C0

Du flyttar en mapp som inte delas till en delad mapp:

Odelad mapp i delad mapp

Resultat: Båda mapparna delas.

Delad mapp i en mapp som inte delas section_8BA83001DCEC4CF084B980C4A660F59A

Du flyttar en delad mapp till en mapp som inte delas.

Delad mapp i en mapp som inte delas

Resultat: Den mapp som inte delas förblir odelad. Den delade mappen förblir delad.

Innehåll från odelad mapp till delad mapp section_2941ED0DC52E4573AC1AB4C22313DD8E

Du flyttar innehåll från en mapp som inte delas till en delad mapp.

Innehåll från odelad mapp till delad mapp

Resultat: Innehållet delas nu och alla medarbetare kan se det. Lagringsutrymmet ökar med innehållets storlek.

Arkiverat och borttaget delat innehåll section_5210D5F4943A44D0BA675D8EB4EAE20F

Du arkiverar eller tar bort innehåll som finns i en delad mapp.

Arkiverat och borttaget delat innehåll

Resultat: Innehållet arkiveras för mappens ägare. Medarbetare som inte äger innehållet kan inte längre komma åt det.

Ägt delat innehåll till en mapp som inte delas section_3810A364B67E4B8C9CA244BC52BF91BB

Du flyttar innehåll från en delad mapp som du äger till en mapp som inte delas.

Ägt delat innehåll till en mapp som inte delas

Resultat: Innehållet delas nu inte. Medarbetarna i den delade mappen har inte längre åtkomst till innehållet.

Innehåll som inte delas till en mapp som inte delas section_310766EBF0DC4C0BB4AB3E8A4DAEBE07

Du flyttar innehåll från en delad mapp som ägs av någon annan till en mapp som inte delas.

Innehåll som inte delas till en mapp som inte delas

Resultat: Innehållet visas i den odelade mappen och tas bort från den delade mappen. Medarbetarna i den delade mappen har inte längre åtkomst till innehållet. Innehållet arkiveras för ägaren av den delade mappen.

Ägare och redigerare kan flytta innehåll som de inte äger, men tittarna kan inte det. Om ägare och redigerare flyttar innehåll är det inte tillgängligt i en delad mapp för någon användare.

Mappen har arkiverats eller tagits bort section_B314B13512A5409C87C49DFDB7602E14

Du arkiverar (via webben) eller tar bort (via skrivbordet) en delad mapp som du äger.

Mappen har arkiverats eller tagits bort

Resultat: Mappen delas inte och arkiveras sedan. Medarbetarna har inte längre åtkomst till mappen.

Delad mapp i en annan delad mapp section_0A3F203D048D4D1586E9850DC92C51E9

Du flyttar en delad mapp som du äger till en annan delad mapp som du kanske äger eller inte äger.

Delad mapp i en annan delad mapp

Resultat: När mappen flyttas till Mapp 2 delas den med de nya medarbetarna.

Delat innehåll till en annan delad mapp section_69F6C312792A4CD2831BD14A340F850E

Du flyttar innehåll från en delad mapp till en annan delad mapp.

Delat innehåll till en annan delad mapp

Resultat: Innehållet visas i Mapp 2 och delas nu med nya medarbetare. Innehållet tas bort från Mapp 1 och ägaren ser det som arkiverat, medan andra medarbetare inte längre har tillgång till det.

Återställt innehåll från arkivet section_DEA990B3581741F89FBB81D18C2AB449

Du återställer innehåll från ett arkiv som tillhör en delad mapp. Du ägde innehållet när det arkiverades.

Återställt innehåll från arkivet

Resultat: Innehållet återställs till den delade mappen och alla medarbetare kan komma åt det igen. Om den delade mappen inte längre finns, placeras innehållet i en odelad kopia av dess ursprungliga överordnade mapp(ar).

recommendation-more-help
872fc4ed-f5f7-4b59-a6f8-4ddabe5aac1f