Adobe Advertising cookies

Adobe Advertising (tidigare Adobe Advertising Cloud) använder cookies för att mappa annonsengagemangshändelser till konverteringshändelser och, eventuellt, för att använda informationen för att optimera annonserbjudanden.

NOTE
Betataggen Javascript för Adobe Advertising som använder Adobe Experience Cloud ID-tjänsten (ECID)skapar cookies från Experience Cloud s_ecid och inte från Adobe Advertising.
Kaknamn
Förfallotid
Storlek
Plats
Beskrivning
_lcc
15 minuter
52 byte
everesttech.net
Lagrar ID:n och tidsstämplar för visningsklickningar. Avgör om en klickningshändelse på en visningsannons gäller för en Adobe Analytics-träff.
_tmae
1 år
1 kB
everesttech.net
Lagrar kodade ID:n och tidsstämplar för annonsinsatser med hjälp av DSP. Inkluderar användarinteraktion med annonser, till exempel annonser som visades senast
_tmid
1 år
~20 byte
everesttech.net
Lagrar Adobe Advertising Demand Side Platform (DSP)-ID:t. Motsvarar besökar-ID:t i everest_g_v2-cookien.
adcloud
1 år
50-150 byte
Förste part
Tidsstämplar för besökarens senaste besök på webbplatsen och besökarens senaste sökklick. Lagrar även ef_id som skapades när besökaren klickade på en annons. Kopplar besökar-ID:t till relevanta målgruppssegment och konverteringar. Hjälper till att optimera sidinläsningstiden genom att undvika onödiga förfrågningar till Adobe.
ev_sync_*
8 byte
everesttech.net
Det datum då synkronisering utförs i formatet yyymmdd. Synkroniserar besökar-ID:t för Adobe Advertising med partnerannonsutbytet. Den skapas för nya besökare och skickar en synkroniseringsbegäran när den har gått ut. Inkluderar cookies ev_sync_ax, ev_sync_bk, ev_sync_dd, ev_sync_fs, ev_sync_ix, ev_sync_nx, ev_sync_ox, ev_sync_pm, ev_sync_rc, ev_sync_tm och ev_sync_yh.
everest_g_v2
1 år
~27 byte
everesttech.net
Lagrar webbläsarens och besökarens ID. Skapas efter att en användare först klickat på en annons. Används för att mappa den aktuella och efterföljande klickningen till andra händelser på webbplatsen.
everest_session_v2
Session
~16 byte
everesttech.net
Lagrar aktuellt sessions-ID.
id_adcloud
91 dagar
16 byte
Förste part
Lagrar besökar-ID:t.
recommendation-more-help
872fc4ed-f5f7-4b59-a6f8-4ddabe5aac1f