Hantera GPG-nycklar – översikt

GPG (GnuPG) krypterar meddelanden med asymmetriska individuella nyckelpar. För att implementera GPG-kryptering med Campaign måste GPG-nycklar installeras och/eller genereras på en marknadsföringsinstans av en administratörsanvändare direkt från Kontrollpanelen.
Lär dig hur du skapar och installerar ett nyckelpar för offentlig/privat nyckel på en angiven Campaign-instans för kryptering av utgående data. Lär dig hur du importerar och installerar en offentlig nyckel på en Campaign-instans för dekryptering av inkommande data.

recommendation-more-help
37467cc1-101e-43ce-aa86-499b1fb349c1