Generera och installera GPG-nycklar för datakryptering

Med kontrollpanelen kan du kryptera data som kommer från instansen i Adobe Campaign. Läs mer om hur du skapar och installerar ett offentligt/privat nyckelpar på en angiven instans i Campaign för att kryptera utgående data.

recommendation-more-help
37467cc1-101e-43ce-aa86-499b1fb349c1