Migrerar till OpenSearch

OpenSearch är en öppen källkodsgaffel i Elasticsearch 7.10.2 som skapades efter att Elasticsearch ändrat licensvillkoren.

Från och med 2.4.4, 2.4.3-p2 och 2.3.7-p3 stöder Adobe Commerce OpenSearch. Lokala installationer har fortsatt stöd för Elasticsearch, även om det inte längre stöds för Adobe Commerce i molninfrastruktur. Från och med version 2.4.6 har OpenSearch en egen modul och egna fält i konfigurationsinställningarna för Admin.

Migreringssökväg

Stegen för att migrera till OpenSearch är enkla och följer i stort sett stegen för konfiguration av Elasticsearch. I dessa steg antas att Adobe Commerce är det enda programmet som använder sökmotorn. Om flera program använder sökmotorn följer du den officiella migreringshandboken Gå från Elasticsearch med öppen källkod till OpenSearch.

  1. Kontrollera att installationen uppfyller krav för sökmotor.

  2. Placera platsen i Underhållsläge.

  3. Du kan även avinstallera Elasticsearch.

  4. Installera OpenSearch.

  5. Konfigurera sökmotorn och utföra relaterade uppgifter, till exempel tömma cachen och indexera om katalogsökindexet.

Inga ytterligare ändringar av konfigurationsvärdet behövs.

recommendation-more-help
83a60e0e-8849-4685-a8cd-c129ecd795ea