Bästa praxis för tillägg

Adobe Commerce tredjepartstillägg (moduler) kan orsaka olika problem som kan påverka butikens prestanda negativt. Du kan undvika de här problemen genom att följa de bästa metoderna:

  • Hämta och köpa tillägg från tredje part från en betrodd källa, som Commerce Marketplace.
  • Uppdatera alla tillägg från tredje part till den senaste versionen.
  • Om du inte kan uppdatera tillägg från tredje part bör du använda andra tillägg.
  • När du planerar en uppgradering till en ny version av Adobe Commerce kontrollerar du att installerade tillägg från tredje part är kompatibla med den nya versionen och uppgraderar tilläggen om det behövs.
NOTE
Alla tillägg som är tillgängliga på Adobe Commerce Marketplace krävs för att bibehålla kompatibiliteten med nya Commerce-versioner. Se Versionskompatibilitet.

Berörda produkter och versioner

Alla versioner som stöds av:

  • Adobe Commerce i molninfrastruktur
  • Adobe Commerce lokalt

Ytterligare information

recommendation-more-help
754cbbf3-3a3c-4af3-b6ce-9d34390f3a60