Bästa praxis för konfiguration av orderbearbetning

När ordervolymen ökar på dina Commerce-sajter kan du optimera utcheckningsprestanda och orderbearbetning genom att aktivera följande alternativ för butikskonfiguration:

 • Asynchronous indexing—Aktivera det här alternativet om du vill förhindra databaslås och långsammare bearbetning som kan inträffa när ett stort antal order placeras samtidigt.
 • Asynchronous email notifications—Aktivera det här alternativet om du vill snabba upp utcheckningen genom att skicka utcheckning och beställa e-postmeddelanden med angivna intervall i stället för att skicka dem direkt.
 • Enable Archiving—Aktivera det här alternativet om du vill förbättra prestanda för order, fakturor, leveranser och kreditnotor, och hålla arbetsytan fri från onödig information så att du kan fokusera på den aktuella verksamheten. Se Aktivera arkivering.

Berörda produkter och versioner

Alla versioner som stöds av:

 • Adobe Commerce i molninfrastruktur
 • Adobe Commerce lokalt

Aktivera asynkron orderbearbetning

Vilka steg som ska aktiveras för asynkron orderbearbetning beror på distributionsläget:

 • För Adobe Commerce i molninfrastruktur och lokala platser i produktionsläge använder du följande Magento CLI-kommando för att aktivera asynkron indexering:

  code language-php
  php bin/magento config:set dev/grid/async_indexing 1
  
 • För Adobe Commerce lokala webbplatser i standardläge eller produktionsläge aktiverar du asynkron indexering genom att uppdatera konfigurationen för stödrasterinställningar i Admin.

  Se Aktivera schemalagda stödrasteruppdateringar och omindexering

  note warning
  WARNING
  Testa alltid konfigurationsändringarna i mellanlagringsmiljön innan du uppdaterar produktionsmiljön.

Ytterligare information

recommendation-more-help
754cbbf3-3a3c-4af3-b6ce-9d34390f3a60