Bästa praxis för Git-förgreningar

Source-kod genomgår flera stabilitetsfaser under utvecklingsprocessen:

 • Aktiv utveckling
 • Inledande kodintegrering
 • Kodintegrering för kvalitetssäkring (QA)
 • Kodintegrering för slutanvändaraccepttestning (UAT)
 • Slutlig kodintegrering för produktionsreleaser

Berörda produkter och versioner

Alla versioner som stöds av:

 • Adobe Commerce i molninfrastruktur
 • Adobe Commerce på plats

Filialhantering

Varje utvecklingsfas ska ha en motsvarande gren i Git för att spåra kodändringar och underlätta distributionsprocessen:

 • Aktivitetsgren - Där utvecklare implementerar sina individuella kodändringar när de implementerar specifika uppgifter, som funktioner och felkorrigeringar.
 • Utvecklingsgren - Där flera utvecklare sammanfogar ändringar från sina enskilda aktivitetsgrenar till en enda utvecklingsgren för automatiserad integreringstestning. Den här grenen distribueras till en utvecklingsmiljö.
 • QA-gren - Där utvecklare sammanfogar ändringar när utvecklingen är klar och koden har genomgått all automatisk integrationstestning och kodgranskning. Denna gren distribueras till QA-miljön för manuell QA-testning.
 • Stabil/UAT-gren - Där kod sammanfogas efter att manuell QA-testning har godkänts. Den här grenen distribueras till en UAT-miljö för testning av användargodkännande.
 • Produktions-/lanseringsgren - Där kod sammanfogas efter att den har passerat UAT. Den här grenen distribueras till produktion för en release.
TIP
Adobe Commerce i molninfrastrukturprojekt innehåller specifika grenar som motsvarar olika miljöer. Se Pro-projektarbetsflödet och Startprojektarbetsflödet i molnhandboken.

Avdelningsstrategier

Det finns flera förgreningsstrategier som du kan använda. Välj en strategi som fungerar bäst för utvecklingsteamet och komplexiteten i projektet.

Mer information finns i följande externa resurser:

recommendation-more-help
754cbbf3-3a3c-4af3-b6ce-9d34390f3a60