Tips och tricks för disposition

Det kan uppstå problem när du utvecklar Adobe Commerce-moduler med Composer. Dessa metodtips beskriver några vanliga uppgifter som underlättar utvecklingen och hjälper dig att snabbt lösa problem.

NOTE
Dessa riktlinjer gäller i första hand global referensarkitektur (GRA) projekt.

Snabba upp disposition

Installera https://github.com/hirak/prestissimo för att snabba upp Composer med asynkrona pakethämtningar.

composer global require hirak/prestissimo

Om du får problem avinstallerar du prestissimo:

composer global remove hirak/prestissimo

Lös vaga versionsproblem

Composer kan ibland hamna i ett dödläge med paketversioner. Du kan se meddelanden om versioner som är inkompatibla även om de inte är det. Försök att återställa Composer innan du felsöker kompatibilitetsproblem:

 1. Rensa cacheminnet för Composer.

  code language-bash
  composer clearcache
  
 2. Ta bort composer.lock för alla paket.

  code language-bash
  rm -rf vendor/* composer.lock
  
 3. Installera om Composer-paketen.

  code language-bash
  composer install
  
TIP
Dessa steg uppdaterar alla paket till den senaste tillgängliga versionen. Återställ composer.lock från Git för att ångra uppgraderingarna.

Sök efter möjliga uppdateringar i klientpaket

 1. Ta reda på vilka paket som kan vara inaktuella.

  code language-bash
  composer outdated
  
 2. Filtrera med jokertecken och/eller --minor-only möjlighet att hoppa över bakåtkompatibla uppgraderingar:

  code language-bash
  composer outdated 'magento/*'
  composer outdated --minor-only 'magento/*'
  

Ta reda på om en modul är installerad

Visa information om alla installerade paket på en Git-gren.

composer info

Kör composer install efter växling av Git-grenar och innan Git körs composer info. I annat fall visar Composer information om den föregående grenen som du checkat ut.

TIP
Använd något av följande kommandon om du vill filtrera eller söka.
code language-bash
composer info '*magento*'
composer info | grep magento

Ta reda på varför ett (specifik version av ett) paket är installerat

Ibland installerar Composer den senaste tillgängliga versionen av ett paket på grund av ett strikt beroende i ett annat paket.

Ta reda på om det finns ett strikt beroende i ett annat paket.

composer why client/module-example

Om resultatet visar en lista med metapaket eller ett annat paket som inte uttryckligen krävs kör du kommandot på det paketet:

composer why example/metapackage

Ta reda på varför ett paket inte är installerat

Ibland installerar inte Composer ett paket eftersom det är i konflikt med ett annat paket, ett annat paket ersätter det eller eftersom du inte har definierat det som ett beroende.

Ta reda på varför ett paket inte är installerat.

composer why-not client/module-example

Använd en privat Composer-databas som värd

Om du behöver en privat Composer-databas använder du Privata Packagist eller JFrog Artifactory. Använd inte Satis.

 • Privata Packagist är säkert, kostar runt 600 USD per år med tre administratörsanvändare och är värd för tjänsten.

 • JFrog Artifactory från 1 176 USD per år. Det används inte lika ofta som Packagist, men har stöd för fler språk än PHP.

 • Satis har ingen inbyggd säkerhet, ingen automatisering och kräver ytterligare värdtjänster. Det är bara gratis om din tid också är gratis.

Versionspaket

Använd Semantisk version 2.0.0 enligt beskrivningen i Adobe Commerce versionshanteringsschema. Uppfinna inte hjulet på nytt.

För Adobe Commerce-modulberoenden följer du modulversionsberoenden dokumentation.

Använd inte versionsdefinitionen i composer.json -fil. Använd i stället Git-taggar för versioner. Se Dispositionsversioner och -begränsningar.

Var moduler som kommer in i en arkivfil och inte via Composer ska placeras

Skapa en Git-databas för moduler i ett arkiv och lagra dem själv. Alla Adobe Commerce-moduler har en composer.json -fil. När du har lagrat den i Git och synkroniserat den med en privat paketerare kan du installera den med Composer.

När du får en ny version av paketet överför du koden till Git, taggar den och installerar den nya versionen med Composer.

recommendation-more-help
754cbbf3-3a3c-4af3-b6ce-9d34390f3a60