Konfigurera fjärrlagring

Modulen Fjärrlagring ger möjlighet att lagra mediefiler och schemalägga import och export i en beständig fjärrlagringsbehållare med hjälp av en lagringstjänst som AWS S3. Som standard lagras mediefiler i samma filsystem som innehåller programmet i Adobe Commerce. Detta är ineffektivt för komplexa konfigurationer med flera servrar och kan leda till försämrade prestanda när resurser delas. Med modulen Fjärrlagring kan du lagra mediefiler i pub/media katalog och importera/exportera filer i var för fjärrobjektets lagringskatalog för att utnyttja möjligheten att ändra storlek på serversidans bilder.

INFO
Fjärrlagring är endast tillgängligt för Commerce version 2.4.2 och senare. Se 2.4.2 Versionsinformation.
INFO
Fjärrlagringsmodulen har begränsad stöd för Adobe Commerce i molninfrastruktur. Adobe kan inte felsöka nätverkskorttjänsten från tredje part helt. Se Konfigurera fjärrlagring för Commerce i molninfrastruktur för implementering av fjärrlagring för molnprojekt.

schemabild

Alternativ för fjärrlagring

Du kan konfigurera fjärrlagring med remote-storage med setup CLI, kommando. The remote-storage -alternativet har följande syntax:

--remote-storage-<parameter-name>="<parameter-value>"

The parameter-name refererar till den specifika parametern för fjärrlagring. I följande tabell visas de parametrar som är tillgängliga för konfigurering av fjärrlagring:

Kommandoradsparameter
Parameternamn
Beskrivning
Standardvärde
remote-storage-driver
drivrutin
Kortnamn
Möjliga värden:
fil: Inaktiverar fjärrlagring och använder det lokala filsystemet
aws-s3: Använd Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
ingen
remote-storage-bucket
bucket
Objektets lagrings- eller behållarnamn
ingen
remote-storage-prefix
prefix
Valfritt prefix (plats inuti objektlagring)
tom
remote-storage-region
region
Regionnamn
ingen
remote-storage-key
åtkomstnyckel
Valfri åtkomstnyckel
tom
remote-storage-secret
hemlig nyckel
Valfri hemlig nyckel
tom

Lagringskort

Standardlagringsplatsen finns i det lokala filsystemet. A lagringskort gör att du kan ansluta till en lagringstjänst och lagra dina filer var som helst. Commerce har stöd för konfigurering av följande lagringstjänster:

Aktivera fjärrlagring

Du kan installera fjärrlagring under en Adobe Commerce-installation eller lägga till fjärrlagring i en befintlig Commerce-instans. I följande exempel visas varje metod med en uppsättning remote-storage parametrar med Commerce setup CLI-kommandon. Minimalt måste du ange lagringsutrymmet driver, bucketoch region.

 • Exempel: Installera Commerce med fjärrlagring

  code language-bash
  bin/magento setup:install --remote-storage-driver="aws-s3" --remote-storage-bucket="myBucket" --remote-storage-region="us-east-1"
  
 • Exempel: Aktivera fjärrlagring i befintlig Commerce

  code language-bash
  bin/magento setup:config:set --remote-storage-driver="aws-s3" --remote-storage-bucket="myBucket" --remote-storage-region="us-east-1"
  
TIP
Information om Adobe Commerce molninfrastruktur finns på Konfigurera fjärrlagring för Commerce i molninfrastruktur.

Begränsningar

Du kan inte ha både fjärrlagring och databaslagring aktiverat samtidigt. Inaktivera databaslagring om du använder fjärrlagring.

bin/magento config:set system/media_storage_configuration/media_database 0

Om du aktiverar fjärrlagring kan det påverka din etablerade utvecklingsupplevelse. Vissa PHP-filfunktioner kanske inte fungerar som förväntat. Användning av Commerce Framework för filåtgärder måste verkställas.

Listan över förbjudna inbyggda PHP-funktioner finns i magento-coding-standard-databas.

Migrera innehåll

När du har aktiverat fjärrlagring för ett specifikt kort kan du använda CLI för att migrera befintliga media till fjärrlagringsutrymmet.

./magento2ce/bin/magento remote-storage:sync
INFO
Synkroniseringskommandot migrerar bara filer i pub/media katalog, not import-/exportfilerna i var katalog. Se Schemalagd import/export i Handbok för Commerce 2.4.
recommendation-more-help
386822bd-e32c-40a8-81c2-ed90ad1e198c