Programlägen

Du kan köra Commerce-programmet i något av följande lägen:

Lägesnamn
Beskrivning
Molnsupport
standard
Distribuera och kör Commerce-programmet på en enda server utan att ändra inställningarna. Inte optimerad för produktion.
no
utvecklare
Perfekt för utveckling när du utökar eller anpassar Commerce-programmet.
no
produktion
Distribuera och kör Commerce-programmet till ett produktionssystem.
Ja
underhåll
Förhindra åtkomst till en webbplats när du utför uppdateringar och konfigurationer.
Ja

Se Ange åtgärdsläge om du vill lära dig hur du ändrar Adobe Commerce driftslägen manuellt.

Molnsupport

På grund av det skrivskyddade filsystemet kan du inte ändra lägen i fjärrmolnmiljöer. Försök inte att ändra lägen genom att ändra app/etc/env.php filen eftersom ece-tools paketet skriver över filen baserat på flera konfigurationskällor.

Adobe Commerce i molninfrastrukturen kör automatiskt programmet i underhåll under en distribution, vilket gör att webbplatsen är offline tills distributionen är klar. Annars stannar programmet kvar i produktion läge. Se Distributionsprocess i Guide för Commerce on Cloud Infrastructure.

Om du använder Cloud Docker för Commerce som utvecklingsverktyg kan du driftsätta ditt molninfrastrukturprojekt i en Docker-miljö i utvecklare men prestanda är långsammare på grund av ytterligare filsynkroniseringsåtgärder. Se Distribuera Docker-miljön i Handbok för Cloud Docker for Commerce.

Standardläge

The standard I kan du distribuera Commerce-programmet på en enda server utan att ändra några inställningar. Standardläget är dock inte optimerat för produktion på grund av de statiska filernas negativa prestandapåverkan. Att skapa statiska filer och cacha dem har större prestandapåverkan än att generera dem med verktyget för att skapa statiska filer.

I standardläge:

 • Undantag skrivs till loggfiler i stället för att visas
 • Statiska visningsfiler cachelagras
 • Döljer egna X-Magento-* Rubriker för HTTP-begäran och -svar

Commerce körs i standardläge om inget annat läge anges.

Utvecklarläge

The utvecklare Du bör använda läget för att utöka och anpassa Commerce-programmet. Filer i statisk vy cachelagras inte, utan skrivs till pub/static katalog on demand.

I utvecklarläge:

 • Aktiverar automatisk kodkompilering och förbättrad felsökning
 • Ohanterade undantag visas i webbläsaren
 • Systeminloggning var/report är mycket detaljerad
 • Ett undantag genereras i felhanteraren i stället för att loggas
 • Ett undantag genereras när en händelseprenumerant inte kan anropas
 • Visar anpassade X-Magento-* Rubriker för HTTP-begäran och -svar

Produktionsläge

The produktion är bäst för att distribuera Commerce-programmet på ett produktionssystem. När du har optimerat servermiljön, t.ex. databasen och webbservern, bör du köra distributionsverktyg för statiska vyfiler för att skriva statiska vyfiler till pub/static katalog. Detta förbättrar prestandan genom att tillhandahålla alla nödvändiga statiska filer vid distributionen i stället för att tvinga Commerce-programmet att dynamiskt leta reda på och kopiera (materialisera) statiska filer vid behov under körningen.

Vissa fält, till exempel avsnitten om avancerad systemkonfiguration och utvecklarsystemkonfiguration i Admin, är inte tillgängliga i produktionsläge. Du kan till exempel inte aktivera eller inaktivera cachetyper med Admin. Du kan aktivera och inaktivera cachetyper endast med kommandorad.

I produktionsläge:

 • Filer i statisk vy hanteras endast från cacheminnet
 • Fel och undantag loggas i filsystemet och visas aldrig för användaren
 • Vissa konfigurationsfält i Admin är inte tillgängliga

Underhållsläge

The underhåll Läget begränsar eller förhindrar åtkomst till en plats under förbättringar, uppdateringar och konfigurationsåtgärder. Som standard dirigeras besökarna om till ett standardvärde Service Temporarily Unavailable sida.

Du kan skapa anpassad underhållssida, aktivera och inaktivera underhållsläge manuellt och konfigurera underhållsläge så att besökare från auktoriserade IP-adresser kan visa butiken normalt. Se aktivera och inaktivera underhållsläge i Installationshandbok.

Om du använder Commerce på molninfrastruktur körs Commerce-programmet i underhållsläge under distributionsfasen. När distributionen har slutförts återgår Commerce-programmet till att köras i produktionsläge. Se Distributionskopplingar i Guide för Commerce on Cloud Infrastructure.

I underhållsläge:

 • Webbplatsbesökare omdirigeras till en standard Service Temporarily Unavailable page
 • The var/ katalogen innehåller .maintenance.flag fil
 • Du kan begränsa besökaråtkomst baserat på IP-adresser
recommendation-more-help
386822bd-e32c-40a8-81c2-ed90ad1e198c