Referens för försäljningskonfigurationssökvägar

I det här avsnittet visas variabelnamn och konfigurationssökvägar som är tillgängliga för alternativ i Admin under Lager > Inställningar > Konfiguration > Försäljning.

The magento app:config:dump kommando skriver dessa värden i den delade konfigurationsfilen, app/etc/config.php, som bör vara i källkontroll. Om du vill åsidosätta konfigurationsinställningar eller ange känsliga inställningar läser du Använd miljövariabler för att åsidosätta konfigurationsinställningar. Det här avsnittet gör not list känsliga och systemspecifika värden.

Försäljningsvägar

Dessa konfigurationsvärden är tillgängliga i Admin i Lager > Inställningar > Konfiguration > Försäljning > Försäljning.

Namn
Konfigurationssökväg
Endast handel?
Dölj Kund-IP
sales/general/hide_customer_ip
Delsumma
sales/totals_sort/subtotal
Rabatt
sales/totals_sort/discount
Leverans
sales/totals_sort/shipping
Moms
sales/totals_sort/tax
Fast produktskatt
sales/totals_sort/weee
Summa
sales/totals_sort/grand_total
Presentkort
sales/totals_sort/giftcardaccount
Endast handel
Butikskrediter
sales/totals_sort/customerbalance
Endast handel
Tillåt ombeställning
sales/reorder/allow
Logo for PDF Print-outs (200x50)
sales/identity/logo
Logotyp för HTML Print View
sales/identity/logo_html
Adress
sales/identity/address
Aktivera
sales/minimum_order/active
Minimibelopp
sales/minimum_order/amount
Inkludera moms i belopp
sales/minimum_order/tax_including
Beskrivning
sales/minimum_order/description
Fel som visas i kundvagnen
sales/minimum_order/error_message
Validera varje adress separat i en utcheckning av flera adresser
sales/minimum_order/multi_address
Beskrivningsmeddelande för flera adresser
sales/minimum_order/multi_address_description
Fleradressfel som ska visas i kundvagnen
sales/minimum_order/multi_address_error_message
Använd aggregerade data
sales/dashboard/use_aggregated_data
Löptid för väntande betalningsorder (minuter)
sales/orders/delete_pending_after
Tillåt presentmeddelanden på ordernivå
sales/gift_options/allow_order
Tillåt presentmeddelanden för orderartiklar
sales/gift_options/allow_items
Tillåt flyttning av presentkort på ordernivå
sales/gift_options/wrapping_allow_order
Endast handel
Tillåt Presentbrytning för orderobjekt
sales/gift_options/wrapping_allow_items
Endast handel
Tillåt presentkvitto
sales/gift_options/allow_gift_receipt
Endast handel
Tillåt utskrivna kort
sales/gift_options/allow_printed_card
Endast handel
Standardpris för utskriftskort
sales/gift_options/printed_card_price
Endast handel
Aktivera MAP
sales/msrp/enabled
Visa faktiskt pris
sales/msrp/display_price_type
Standardmeddelande för popup-text
sales/msrp/explanation_message
Standardtextmeddelande för "What's This"
sales/msrp/explanation_message_whats_this
Aktivera Beställning efter SKU på Mitt konto i Storefront
sales/product_sku/my_account_enable
Endast handel
Aktiverad
sales/instant_purchase/active
Knapptext
sales/instant_purchase/button_text
Kundgrupper
sales/product_sku/allowed_groups
Endast handel
Aktivera arkivering
sales/magento_salesarchive/active
Endast handel
Arkivera inköpsorder
sales/magento_salesarchive/age
Endast handel
Orderstatus som ska arkiveras
sales/magento_salesarchive/order_statuses
Endast handel
Aktivera RMA på Storefront
sales/magento_rma/enabled
Endast handel
Aktivera RMA på produktnivå
sales/magento_rma/enabled_on_product
Endast handel
Använd butiksadress
sales/magento_rma/use_store_address
Endast handel

Sökvägar för e-post

Dessa konfigurationsvärden är tillgängliga i Admin i Lager > Inställningar > Konfiguration > Försäljning > Försäljningsmejl.

Namn
Konfigurationssökväg
Endast handel?
Asynkron sändning
sales_email/general/async_sending
Aktiverad
sales_email/order/enabled
Ny e-postavsändare för orderbekräftelse
sales_email/order/identity
Ny orderbekräftelsemall
sales_email/order/template
Ny orderbekräftelsemall för gäst
sales_email/order/guest_template
Skicka e-postkopia av order
sales_email/order/copy_method
Aktiverad
sales_email/order_comment/enabled
E-postavsändare för orderkommentar
sales_email/order_comment/identity
E-postmall för orderkommentar
sales_email/order_comment/template
E-postmall för orderkommentar för gäst
sales_email/order_comment/guest_template
Skicka e-postkopia av orderkommentarer
sales_email/order_comment/copy_method
Aktiverad
sales_email/invoice/enabled
Avsändare av fakturameddelande
sales_email/invoice/identity
E-postmall för faktura
sales_email/invoice/template
E-postmall för faktura för gäst
sales_email/invoice/guest_template
Skicka e-postkopieringsmetod för faktura
sales_email/invoice/copy_method
Aktiverad
sales_email/invoice_comment/enabled
E-postavsändare för fakturakommentar
sales_email/invoice_comment/identity
E-postmall för fakturakommentar
sales_email/invoice_comment/template
E-postmall för fakturakommentar för gäst
sales_email/invoice_comment/guest_template
Skicka e-postkopieringsmetod för fakturakommentarer
sales_email/invoice_comment/copy_method
Aktiverad
sales_email/shipment/enabled
E-postavsändare för leverans
sales_email/shipment/identity
E-postmall för leverans
sales_email/shipment/template
E-postmall för leverans för gäst
sales_email/shipment/guest_template
Skicka e-postkopieringsmetod för utleverans
sales_email/shipment/copy_method
Aktiverad
sales_email/shipment_comment/enabled
E-postavsändare för försändelsekommentar
sales_email/shipment_comment/identity
E-postmall för försändelsekommentar
sales_email/shipment_comment/template
E-postmall för försändelsekommentar för gäst
sales_email/shipment_comment/guest_template
Skicka e-postkopieringsmetod för utleveranskommentarer
sales_email/shipment_comment/copy_method
Aktiverad
sales_email/creditmemo/enabled
E-postavsändare för kreditnota
sales_email/creditmemo/identity
E-postmall för kreditnota
sales_email/creditmemo/template
E-postmall för kreditnota för gäst
sales_email/creditmemo/guest_template
Skicka e-postkopia av kreditnota
sales_email/creditmemo/copy_method
Aktiverad
sales_email/creditmemo_comment/enabled
E-postavsändare för kreditnotskommentar
sales_email/creditmemo_comment/identity
E-postmall för kreditnotskommentar
sales_email/creditmemo_comment/template
E-postmall för kreditnotkommentar för gäst
sales_email/creditmemo_comment/guest_template
Skicka e-postkopieringsmetod för kreditnotkommentarer
sales_email/creditmemo_comment/copy_method
Aktiverad
sales_email/magento_rma/enabled
Endast handel
RMA-e-postavsändare
sales_email/magento_rma/identity
Endast handel
RMA-e-postmall
sales_email/magento_rma/template
Endast handel
Mall för RMA-e-post för gäst
sales_email/magento_rma/guest_template
Endast handel
Skicka RMA-postkopieringsmetod
sales_email/magento_rma/copy_method
Endast handel
Aktiverad
sales_email/magento_rma_auth/enabled
Endast handel
E-postavsändare för RMA-auktorisering
sales_email/magento_rma_auth/identity
Endast handel
E-postmall för RMA-auktorisering
sales_email/magento_rma_auth/template
Endast handel
E-postmall för RMA-auktorisering för gäst
sales_email/magento_rma_auth/guest_template
Endast handel
Skicka e-postkopieringsmetod för RMA-auktorisering
sales_email/magento_rma_auth/copy_method
Endast handel
Aktiverad
sales_email/magento_rma_comment/enabled
Endast handel
E-postavsändare för RMA-kommentar
sales_email/magento_rma_comment/identity
Endast handel
E-postmall för RMA-kommentar
sales_email/magento_rma_comment/template
Endast handel
E-postmall för RMA-kommentar för gäst
sales_email/magento_rma_comment/guest_template
Endast handel
Skicka RMA-postkopieringsmetod
sales_email/magento_rma_comment/copy_method
Endast handel
Aktiverad
sales_email/magento_rma_customer_comment/enabled
Endast handel
E-postavsändare för RMA-kommentar
sales_email/magento_rma_customer_comment/identity
Endast handel
E-postmottagare för RMA-kommentar
sales_email/magento_rma_customer_comment/recipient
Endast handel
E-postmall för RMA-kommentar
sales_email/magento_rma_customer_comment/template
Endast handel
Skicka RMA-postkopieringsmetod
sales_email/magento_rma_customer_comment/copy_method
Endast handel
Visa order-ID i sidhuvud
sales_pdf/invoice/put_order_id
Visa order-ID i sidhuvud
sales_pdf/shipment/put_order_id
Visa order-ID i sidhuvud
sales_pdf/creditmemo/put_order_id

Skattevägar

Dessa konfigurationsvärden är tillgängliga i Admin i Lager > Inställningar > Konfiguration > Försäljning > Moms.

Namn
Konfigurationssökväg
Endast handel?
Skatteklass för leverans
tax/classes/shipping_tax_class
Skatteklass för presentalternativ
tax/classes/wrapping_tax_class
Endast handel
Standardskatteklass för produkt
tax/classes/default_product_tax_class
Standardskatteklass för kund
tax/classes/default_customer_tax_class
Momsberäkningsmetod baserad på
tax/calculation/algorithm
Skatteberäkning baserad på
tax/calculation/based_on
Katalogpriser
tax/calculation/price_includes_tax
Leveranspriser
tax/calculation/shipping_includes_tax
Använd kundskatt
tax/calculation/apply_after_discount
Använd rabatt på priser
tax/calculation/discount_tax
Använd skatt på
tax/calculation/apply_tax_on
Aktivera gränsöverskridande handel
tax/calculation/cross_border_trade_enabled
Standardland
tax/defaults/country
Standardläge
tax/defaults/region
Standardpostnummer
tax/defaults/postcode
Visa produktpriser i katalog
tax/display/type
Visa leveranspriser
tax/display/shipping
Visningspriser
tax/cart_display/price
Visa delsumma
tax/cart_display/subtotal
Visa leveransbelopp
tax/cart_display/shipping
Visa presentfigursättningspriser
tax/cart_display/gift_wrapping
Endast handel
Visa utskrivna kortpriser
tax/cart_display/printed_card
Endast handel
Inkludera moms i ordersumma
tax/cart_display/grandtotal
Visa fullständig momssammanfattning
tax/cart_display/full_summary
Visa delsumma för nollskatt
tax/cart_display/zero_tax
Visningspriser
tax/sales_display/price
Visa delsumma
tax/sales_display/subtotal
Visa leveransbelopp
tax/sales_display/shipping
Visa presentfigursättningspriser
tax/sales_display/gift_wrapping
Endast handel
Visa utskrivna kortpriser
tax/sales_display/printed_card
Endast handel
Inkludera moms i ordersumma
tax/sales_display/grandtotal
Visa fullständig momssammanfattning
tax/sales_display/full_summary
Visa delsumma för nollskatt
tax/sales_display/zero_tax
Aktivera FPT
tax/weee/enable
Visa priser i produktlistor
tax/weee/display_list
Visa priser på produktvisningssidan
tax/weee/display
Visa priser i försäljningsmoduler
tax/weee/display_sales
Visa priser i e-post
tax/weee/display_email
Tillämpa skatt på FPT
tax/weee/apply_vat
Inkludera FPT i delsumma
tax/weee/include_in_subtotal

Utcheckningsbanor

Dessa konfigurationsvärden är tillgängliga i Admin i Lager > Inställningar > Konfiguration > Försäljning > Utcheckning.

Namn
Konfigurationssökväg
Endast handel?
Aktivera OnePage-utcheckning
checkout/options/onepage_checkout_enabled
Tillåt gästutcheckning
checkout/options/guest_checkout
Visa faktureringsadress på
checkout/options/display_billing_address_on
Aktivera villkor
checkout/options/enable_agreements
Offertens livstid (dagar)
checkout/cart/delete_quote_after
Efter att en produktomdirigering lagts till i kundvagnen
checkout/cart/redirect_to_cart
Grupperad produktbild
checkout/cart/grouped_product_image
Konfigurerbar produktbild
checkout/cart/configurable_product_image
Livstid för förhandsgranskning av offert (minuter)
checkout/cart/preview_quota_lifetime
Endast handel
Visa kundvagnssammanfattning
checkout/cart_link/use_qty
Visa kundvagn, sidopanel
checkout/sidebar/display
Maximalt antal senast tillagda objekt
checkout/sidebar/count
E-postavsändaren kunde inte betala
checkout/payment_failed/identity
E-postmottagare för betalning misslyckades
checkout/payment_failed/receiver
Mall för misslyckad betalning
checkout/payment_failed/template
Skicka betalning misslyckades med e-postkopieringsmetod
checkout/payment_failed/copy_method

Banor för leveransinställningar

Dessa konfigurationsvärden är tillgängliga i Admin i Lager > Inställningar > Konfiguration > Försäljning > Leveransinställningar.

Namn
Konfigurationssökväg
Endast handel?
Använd anpassad leveranspolicy
shipping/shipping_policy/enable_shipping_policy
Leveranspolicy
shipping/shipping_policy/shipping_policy_content

Banor för multileveransinställningar

Dessa konfigurationsvärden är tillgängliga i Admin i Lager > Inställningar > Konfiguration > Försäljning > Inställningar för flera leveranser.

Namn
Konfigurationssökväg
Endast handel?
Tillåt leverans till flera adresser
multishipping/options/checkout_multiple
Högsta tillåtna antal för leverans till flera adresser
multishipping/options/checkout_multiple_maximum_qty

Sökvägar för leveransmetoder

Dessa konfigurationsvärden är tillgängliga i Admin i Lager > Inställningar > Konfiguration > Försäljning > Leveransmetoder.

Namn
Konfigurationssökväg
Endast handel?
Aktiverad
carriers/flatrate/active
Titel
carriers/flatrate/title
Metodnamn
carriers/flatrate/name
Typ
carriers/flatrate/type
Pris
carriers/flatrate/price
Beräkna hanteringsavgift
carriers/flatrate/handling_type
Hanteringsavgift
carriers/flatrate/handling_fee
Felmeddelande som visas
carriers/flatrate/specificerrmsg
Leverera till tillämpliga länder
carriers/flatrate/sallowspecific
Leverera till specifika länder
carriers/flatrate/specificcountry
Visa metod om den inte är tillämplig
carriers/flatrate/showmethod
Sorteringsordning
carriers/flatrate/sort_order
Aktiverad
carriers/freeshipping/active
Titel
carriers/freeshipping/title
Metodnamn
carriers/freeshipping/name
Minsta orderbelopp
carriers/freeshipping/free_shipping_subtotal
Felmeddelande som visas
carriers/freeshipping/specificerrmsg
Leverera till tillämpliga länder
carriers/freeshipping/sallowspecific
Leverera till specifika länder
carriers/freeshipping/specificcountry
Visa metod om den inte är tillämplig
carriers/freeshipping/showmethod
Sorteringsordning
carriers/freeshipping/sort_order
Aktiverad
carriers/tablerate/active
Titel
carriers/tablerate/title
Metodnamn
carriers/tablerate/name
Villkor
carriers/tablerate/condition_name
Inkludera virtuella produkter i prisberäkning
carriers/tablerate/include_virtual_price
Exportera
carriers/tablerate/export
Importera
carriers/tablerate/import
Beräkna hanteringsavgift
carriers/tablerate/handling_type
Hanteringsavgift
carriers/tablerate/handling_fee
Felmeddelande som visas
carriers/tablerate/specificerrmsg
Leverera till tillämpliga länder
carriers/tablerate/sallowspecific
Leverera till specifika länder
carriers/tablerate/specificcountry
Visa metod om den inte är tillämplig
carriers/tablerate/showmethod
Sorteringsordning
carriers/tablerate/sort_order
Aktiverad för utcheckning
carriers/ups/active
Aktiverat för RMA
carriers/ups/active_rma
Endast handel
UPS-typ
carriers/ups/type
Läge
carriers/ups/mode_xml
Leveransens ursprung
carriers/ups/origin_shipment
Gateway-URL
carriers/ups/gateway_url
Titel
carriers/ups/title
Aktivera förhandlade hastigheter
carriers/ups/negotiated_active
Typ av paketbegäran
carriers/ups/shipment_requesttype
Behållare
carriers/ups/container
Viktenhet
carriers/ups/unit_of_measure
Måltyp
carriers/ups/dest_type
Maximal paketvikt (kontakta din fraktfirma för att få information om högsta möjliga fraktvikt)
carriers/ups/max_package_weight
Hämtningsmetod
carriers/ups/pickup
Minsta paketvikt (kontakta din fraktfirma för att få information om minsta möjliga fraktvikt)
carriers/ups/min_package_weight
Beräkna hanteringsavgift
carriers/ups/handling_type
Hantering används
carriers/ups/handling_action
Hanteringsavgift
carriers/ups/handling_fee
Tillåtna metoder
carriers/ups/allowed_methods
Ledig metod
carriers/ups/free_method
Aktivera tröskelvärde för kostnadsfri leverans
carriers/ups/free_shipping_enable
Tröskelvärde för kostnadsfritt leveransbelopp
carriers/ups/free_shipping_subtotal
Felmeddelande som visas
carriers/ups/specificerrmsg
Leverera till tillämpliga länder
carriers/ups/sallowspecific
Leverera till specifika länder
carriers/ups/specificcountry
Visa metod om den inte är tillämplig
carriers/ups/showmethod
Sorteringsordning
carriers/ups/sort_order
Aktiverad för utcheckning
carriers/usps/active
Aktiverat för RMA
carriers/usps/active_rma
Endast handel
Läge
carriers/usps/mode
Typ av paketbegäran
carriers/usps/shipment_requesttype
Behållare
carriers/usps/container
Storlek
carriers/usps/size
Längd
carriers/usps/length
Bredd
carriers/usps/width
Höjd
carriers/usps/height
Girth
carriers/usps/girth
Maskinvara
carriers/usps/machinable
Maximal paketvikt (kontakta din fraktfirma för att få information om högsta möjliga fraktvikt)
carriers/usps/max_package_weight
Beräkna hanteringsavgift
carriers/usps/handling_type
Hantering används
carriers/usps/handling_action
Hanteringsavgift
carriers/usps/handling_fee
Tillåtna metoder
carriers/usps/allowed_methods
Ledig metod
carriers/usps/free_method
Aktivera tröskelvärde för kostnadsfri leverans
carriers/usps/free_shipping_enable
Tröskelvärde för kostnadsfritt leveransbelopp
carriers/usps/free_shipping_subtotal
Felmeddelande som visas
carriers/usps/specificerrmsg
Leverera till tillämpliga länder
carriers/usps/sallowspecific
Leverera till specifika länder
carriers/usps/specificcountry
Felsök
carriers/usps/debug
Visa metod om den inte är tillämplig
carriers/usps/showmethod
Sorteringsordning
carriers/usps/sort_order
Aktiverad för utcheckning
carriers/fedex/active
Aktiverat för RMA
carriers/fedex/active_rma
Endast handel
Titel
carriers/fedex/title
Webbtjänst-URL (produktion)
carriers/fedex/production_webservices_url
Webbtjänst-URL (sandlåda)
carriers/fedex/sandbox_webservices_url
Typ av paketbegäran
carriers/fedex/shipment_requesttype
Paketering
carriers/fedex/packaging
Dropoff
carriers/fedex/dropoff
Viktenhet
carriers/fedex/unit_of_measure
Maximal paketvikt (kontakta din fraktfirma för att få information om högsta möjliga fraktvikt)
carriers/fedex/max_package_weight
Beräkna hanteringsavgift
carriers/fedex/handling_type
Hantering används
carriers/fedex/handling_action
Hanteringsavgift
carriers/fedex/handling_fee
Hushållsleverans
carriers/fedex/residence_delivery
Tillåtna metoder
carriers/fedex/allowed_methods
Hubb-ID
carriers/fedex/smartpost_hubid
Ledig metod
carriers/fedex/free_method
Aktivera tröskelvärde för kostnadsfri leverans
carriers/fedex/free_shipping_enable
Tröskelvärde för kostnadsfritt leveransbelopp
carriers/fedex/free_shipping_subtotal
Felmeddelande som visas
carriers/fedex/specificerrmsg
Leverera till tillämpliga länder
carriers/fedex/sallowspecific
Leverera till specifika länder
carriers/fedex/specificcountry
Felsök
carriers/fedex/debug
Visa metod om den inte är tillämplig
carriers/fedex/showmethod
Sorteringsordning
carriers/fedex/sort_order
Aktiverad för utcheckning
carriers/dhl/active
Aktiverat för RMA
carriers/dhl/active_rma
Endast handel
Titel
carriers/dhl/title
Innehållstyp
carriers/dhl/content_type
Beräkna hanteringsavgift
carriers/dhl/handling_type
Hantering används
carriers/dhl/handling_action
Hanteringsavgift
carriers/dhl/handling_fee
Dela upp orderns bredd
carriers/dhl/divide_order_weight
Viktenhet
carriers/dhl/unit_of_measure
Storlek
carriers/dhl/size
Höjd
carriers/dhl/height
Djup
carriers/dhl/depth
Bredd
carriers/dhl/width
Tillåtna metoder
carriers/dhl/doc_methods
Tillåtna metoder
carriers/dhl/nondoc_methods
Klar tid
carriers/dhl/ready_time
Felmeddelande som visas
carriers/dhl/specificerrmsg
Ledig metod
carriers/dhl/free_method_doc
Ledig metod
carriers/dhl/free_method_nondoc
Aktivera tröskelvärde för kostnadsfri leverans
carriers/dhl/free_shipping_enable
Tröskelvärde för kostnadsfritt leveransbelopp
carriers/dhl/free_shipping_subtotal
Leverera till tillämpliga länder
carriers/dhl/sallowspecific
Leverera till specifika länder
carriers/dhl/specificcountry
Visa metod om den inte är tillämplig
carriers/dhl/showmethod
Sorteringsordning
carriers/dhl/sort_order

Google API-sökvägar

Dessa konfigurationsvärden är tillgängliga i Admin i Lager > Inställningar > Konfiguration > Försäljning > GOOGLE API.

Namn
Konfigurationssökväg
Endast handel?
Aktivera
google/analytics/active
Kontotyp
google/analytics/type
Endast handel
Aktivera innehållsexperiment
google/analytics/experiments
Listegenskap för katalogsidan
google/analytics/catalog_page_list_value
Endast handel
List-egenskap för korsförsäljningsblocket
google/analytics/crosssell_block_list_value
Endast handel
List-egenskap för merförsäljningsblocket
google/analytics/upsell_block_list_value
Endast handel
List-egenskap för det relaterade produktblocket
google/analytics/related_block_list_value
Endast handel
Listegenskap för sökresultatsidan
google/analytics/search_page_list_value
Endast handel
"Internal Promotion" för kampanjfältet "Label".
google/analytics/promotions_list_value
Endast handel
Aktivera
google/adwords/active
Konverterings-ID
google/adwords/conversion_id
Konverteringsspråk
google/adwords/conversion_language
Konverteringsformat
google/adwords/conversion_format
Konverteringsfärg
google/adwords/conversion_color
Konverteringsetikett
google/adwords/conversion_label
Typ av konverteringsvärde
google/adwords/conversion_value_type
Konverteringsvärde
google/adwords/conversion_value

Presentkortsbanor

Dessa konfigurationsvärden är tillgängliga i Admin i Lager > Inställningar > Konfiguration > Försäljning > Presentkort.

Namn
Konfigurationssökväg
Endast handel?
E-postavsändare för presentkortsmeddelande
giftcard/email/identity
E-postmall för presentkortsmeddelanden
giftcard/email/template
Inlösbar
giftcard/general/is_redeemable
Livstid (dagar)
giftcard/general/lifetime
Tillåt presentmeddelande
giftcard/general/allow_message
Maximal längd för presentmeddelande
giftcard/general/message_max_length
Generera presentkortskonto när orderartikeln är
giftcard/general/order_item_status
Presentkortets e-postavsändare
giftcard/giftcardaccount_email/identity
Presentkortsmall
giftcard/giftcardaccount_email/template
Kodlängd
giftcard/giftcardaccount_general/code_length
Kodformat
giftcard/giftcardaccount_general/code_format
Kodprefix
giftcard/giftcardaccount_general/code_prefix
Kodsuffix
giftcard/giftcardaccount_general/code_suffix
Streck var X tecken
giftcard/giftcardaccount_general/code_split
Ny poolstorlek
giftcard/giftcardaccount_general/pool_size
Pooltröskel med låg kod
giftcard/giftcardaccount_general/pool_threshold
recommendation-more-help
386822bd-e32c-40a8-81c2-ed90ad1e198c