Känsliga och systemspecifika inställningar

I det här avsnittet visas konfigurationssökvägar för systemspecifika och känsliga inställningar:

En lista med andra konfigurationssökvägar finns i:

INFO
Alla konfigurationssökvägar som listas i det här avsnittet är känsliga. Kolumnen System-specific? visar vilka värden som också är systemspecifika.

Allmänna kategorikänsliga och systemspecifika sökvägar

I det här avsnittet visas variabelnamn och konfigurationssökvägar som är tillgängliga för alternativ i Admin under Lagrar > Inställningar > Konfiguration > Allmänt.

Webbsökvägar, känsliga och systemspecifika sökvägar

Dessa konfigurationsvärden är tillgängliga i Admin i Lagrar > Inställningar > Konfiguration > Allmänt > Webb.

Namn
Konfigurationssökväg
Endast Commerce?
Krypterad?
Systemspecifik?
Känslig?
Bas-URL
web/unsecure/base_url
Sys-specific
Bas länk-URL
web/unsecure/base_link_url
Sys-specific
Bas-URL för statiska vyfiler
web/unsecure/base_static_url
Sys-specific
Bas-URL för användarmediefiler
web/unsecure/base_media_url
Sys-specific
URL för säker bas
web/secure/base_url
Sys-specific
URL för säker baslänk
web/secure/base_link_url
Sys-specific
Säker bas-URL för statiska vyfiler
web/secure/base_static_url
Sys-specific
Säker bas-URL för användarmediefiler
web/secure/base_media_url
Sys-specific
Standardwebb-URL
web/default/front
Sys-specific
Standard-URL utan rutt
web/default/no_route
Sys-specific
Cookie-sökväg
web/cookie/cookie_path
Sys-specific
Cookie-domän
web/cookie/cookie_domain
Sys-specific
Cookie-livstid
web/cookie/cookie_lifetime
Sys-specific
Använd endast HTTP
web/cookie/cookie_httponly
Sys-specific
Begränsningsläge för cookie
web/cookie/cookie_restriction
Sys-specific

Känsliga och systemspecifika sökvägar för valutainställningar

Dessa konfigurationsvärden är tillgängliga i Admin i Lagrar > Inställningar > Konfiguration > Allmänt > Valutainställning.

Namn
Konfigurationssökväg
Endast Commerce?
Krypterad?
Systemspecifik?
Känslig?
E-postmottagare med fel
currency/import/error_email
Känslig

Lagra e-postadresskänsliga och systemspecifika sökvägar

Dessa konfigurationsvärden är tillgängliga i Admin i Store > Inställningar > E-postkonfiguration > Allmänt > Lagra e-postadresser.

Namn
Konfigurationssökväg
Endast Commerce?
Krypterad?
Systemspecifik?
Känslig?
Avsändarens namn
trans_email/ident_general/name
Känslig
Avsändarens e-postadress
trans_email/ident_general/email
Känslig
Avsändarens namn
trans_email/ident_sales/name
Känslig
Avsändarens e-postadress
trans_email/ident_sales/email
Känslig
Avsändarens namn
trans_email/ident_support/name
Känslig
Avsändarens e-postadress
trans_email/ident_support/email
Känslig
Avsändarens namn
trans_email/ident_custom1/name
Känslig
Avsändarens e-postadress
trans_email/ident_custom1/email
Känslig
Avsändarens namn
trans_email/ident_custom2/name
Känslig
Avsändarens e-postadress
trans_email/ident_custom2/email
Känslig

Kontaktkänsliga och systemspecifika sökvägar

Dessa konfigurationsvärden är tillgängliga i Admin i Lagrar > Inställningar > Konfiguration > Allmänt > Kontakter.

Namn
Konfigurationssökväg
Endast Commerce?
Krypterad?
Systemspecifik?
Känslig?
Skicka e-post till
contact/email/recipient_email
Känslig
E-postavsändare
contact/email/sender_email_identity
Känslig
E-postmall
contact/email/email_template
Känslig

New Relic rapporterar känsliga och systemspecifika sökvägar

Dessa konfigurationsvärden är tillgängliga i Admin i Lagrar > Inställningar > Konfiguration > Allmänt > New Relic Reporting.

Namn
Konfigurationssökväg
Endast Commerce?
Krypterad?
Systemspecifik?
Känslig?
New Relic konto-ID
newrelicreporting/general/account_id
Känslig
New Relic-program-ID
newrelicreporting/general/app_id
Känslig
New Relic API-nyckel
newrelicreporting/general/api
Krypterad
Känslig
API-nyckel för insikter
newrelicreporting/general/insights_insert_key
Krypterad
Känslig
New Relic API-URL
newrelicreporting/general/api_url
Sys-specific
Känslig
API-URL för insikter
newrelicreporting/general/insights_api_url
Sys-specific
Känslig

Kundernas kategorikänsliga och systemspecifika sökvägar

I det här avsnittet visas variabelnamn och konfigurationssökvägar som är tillgängliga för alternativ i Admin under Lagrar > Inställningar > Konfiguration > Kunder.

Kundkonfigurationskänsliga och systemspecifika sökvägar

Dessa konfigurationsvärden är tillgängliga i Admin i Store > Inställningar > Konfiguration > Kunder > Kundkonfiguration.

Namn
Konfigurationssökväg
Endast Commerce?
Krypterad?
Systemspecifik?
Känslig?
Standarddomän för e-post
customer/create_account/email_domain
Sys-specific

Katalogkategori

I det här avsnittet visas variabelnamn och konfigurationssökvägar som är tillgängliga för alternativ i Admin under Lagrar > Inställningar > Konfiguration > Katalog.

Katalogkänsliga och systemspecifika sökvägar

Dessa konfigurationsvärden är tillgängliga i Admin i Lagrar > Inställningar > Konfiguration > Katalog > Katalog.

Namn
Konfigurationssökväg
Endast Commerce?
Krypterad?
Systemspecifik?
Känslig?
E-postmottagare med fel
catalog/productalert_cron/error_email
Känslig
YouTube API-nyckel
catalog/product_video/youtube_api_key
Känslig
Värdnamn för Solr-server
catalog/search/solr_server_hostname
Endast Commerce
Sys-specific
Känslig
Solr-serverport
catalog/search/solr_server_port
Endast Commerce
Sys-specific
Känslig
Användarnamn för Solr-server
catalog/search/solr_server_username
Endast Commerce
Sys-specific
Känslig
Lösenord för Solr-server
catalog/search/solr_server_password
Endast Commerce
Sys-specific
Känslig
Sökväg till Solr-server
catalog/search/solr_server_path
Endast Commerce
Sys-specific
Känslig
Värdnamn för Elasticsearch Server
catalog/search/elasticsearch_server_hostname
Sys-specific
Känslig
Elasticsearch Server-port
catalog/search/elasticsearch_server_port
Sys-specific
Känslig
Elasticsearch-indexprefix
catalog/search/elasticsearch_index_prefix
Sys-specific
Känslig
Aktivera Elasticsearch HTTP-autentisering
catalog/search/elasticsearch_enable_auth
Sys-specific
Elasticsearch HTTP-användarnamn
catalog/search/elasticsearch_username
Sys-specific
Elasticsearch HTTP-lösenord
catalog/search/elasticsearch_password
Sys-specific
Elasticsearch Server-timeout
catalog/search/elasticsearch_server_timeout
Sys-specific
Elasticsearch HTTP-användarnamn
catalog/search/elasticsearch_username
({{ site.baseurl }}/common/images/cloud_env.png)
Elasticsearch HTTP-lösenord
catalog/search/elasticsearch_password
({{ site.baseurl }}/common/images/cloud_env.png)
Elasticsearch Server-timeout
catalog/search/elasticsearch_server_timeout
({{ site.baseurl }}/common/images/cloud_env.png)
OpenSearch Server-värdnamn
catalog/search/opensearch_server_hostname
({{ site.baseurl }}/common/images/cloud_env.png)
Känslig
OpenSearch Server-port
catalog/search/opensearch_server_port
({{ site.baseurl }}/common/images/cloud_env.png)
Känslig
Indexprefix för OpenSearch
catalog/search/opensearch_index_prefix
({{ site.baseurl }}/common/images/cloud_env.png)
Känslig
Aktivera OpenSearch HTTP-autentisering
catalog/search/opensearch_enable_auth
({{ site.baseurl }}/common/images/cloud_env.png)
OpenSearch HTTP-användarnamn
catalog/search/opensearch_username
({{ site.baseurl }}/common/images/cloud_env.png)
OpenSearch HTTP-lösenord
catalog/search/opensearch_password
({{ site.baseurl }}/common/images/cloud_env.png)
Timeout för OpenSearch Server
catalog/search/opensearch_server_timeout
({{ site.baseurl }}/common/images/cloud_env.png)
NOTE
OpenSearch-inställningarna infördes i Adobe Commerce 2.4.6.

Lagerkänsliga och systemspecifika sökvägar

Dessa konfigurationsvärden är tillgängliga i Admin i Lagrar > Inställningar > Konfiguration > Katalog > Lager.

Namn
Konfigurationssökväg
Endast Commerce?
Krypterad?
Systemspecifik?
Känslig?
Google API-nyckel
cataloginventory/source_selection_distance_based_google/api_key
Krypterad
Känslig

XML - systemspecifika sökvägar

Dessa konfigurationsvärden är tillgängliga i Admin i Lagrar > Inställningar > Konfiguration > Katalog > XML-platskarta.

Namn
Konfigurationssökväg
Endast Commerce?
Krypterad?
Systemspecifik?
Känslig?
E-postmottagare med fel
sitemap/generate/error_email
Känslig

Försäljningskategori

I det här avsnittet visas variabelnamn och konfigurationssökvägar som är tillgängliga för alternativ i Admin under Lagrar > Inställningar > Konfiguration > Försäljning.

Leveransinställningskänsliga och systemspecifika sökvägar

Dessa konfigurationsvärden är tillgängliga i Admin i Lagrar > Inställningar > Konfiguration > Försäljning > Leveransinställningar.

Namn
Konfigurationssökväg
Endast Commerce?
Krypterad?
Systemspecifik?
Känslig?
Land
shipping/origin/country_id
Känslig
Region/stat
shipping/origin/region_id
Känslig
Postnummer
shipping/origin/postcode
Känslig
Ort
shipping/origin/city
Känslig
Gatuadress
shipping/origin/street_line1
Känslig
Gatuadress 2
shipping/origin/street_line2
Känslig
Live-konto
carriers/ups/is_account_live
Sys-specific

E-postmeddelanden som är känsliga och systemspecifika

Dessa konfigurationsvärden är tillgängliga i Admin i Store > Inställningar > Konfiguration > Försäljning > Försäljningsmeddelanden.

Namn
Konfigurationssökväg
Endast Commerce?
Krypterad?
Systemspecifik?
Känslig?
Skicka e-postkopia till beställning
sales_email/order/copy_to
Känslig
Skicka e-postkopia av orderkommentar till
sales_email/order_comment/copy_to
Känslig
Skicka e-postkopia av faktura till
sales_email/invoice/copy_to
Känslig
Skicka e-postkopia av fakturakommentar till
sales_email/invoice_comment/copy_to
Känslig
Skicka e-postkopia till utleverans
sales_email/shipment/copy_to
Känslig
Skicka e-postkopia av försändelsekommentar till
sales_email/shipment_comment/copy_to
Känslig
Skicka e-postkopia till kreditnota
sales_email/creditmemo/copy_to
Känslig
Skicka e-postkopia av kreditnotskommentar till
sales_email/creditmemo_comment/copy_to
Känslig
Skicka e-postkopia för plockningsklar till
sales_email/temando_pickup/copy_to
Känslig

Checka ut känsliga och systemspecifika sökvägar

Dessa konfigurationsvärden är tillgängliga i Admin i Lagrar > Inställningar > Konfiguration > Försäljning > Utcheckning.

Namn
Konfigurationssökväg
Endast Commerce?
Krypterad?
Systemspecifik?
Känslig?
Skicka misslyckad e-postkopia till betalning
checkout/payment_failed/copy_to
Känslig

Google API-känsliga och systemspecifika sökvägar

Dessa konfigurationsvärden är tillgängliga i Admin i Store > Inställningar > Konfiguration > Försäljning > Google API.

Namn
Konfigurationssökväg
Endast Commerce?
Krypterad?
Systemspecifik?
Känslig?
Behållar-ID
google/analytics/container_id
Endast Commerce
Känslig

Leveransmetoder, känsliga och systemspecifika sökvägar

Dessa konfigurationsvärden är tillgängliga i Admin i Lagrar > Inställningar > Konfiguration > Försäljning > Leveransmetoder.

386822bd-e32c-40a8-81c2-ed90ad1e198c