Skapa systeminställningar

Du kan ha ett byggsystem som uppfyller följande krav:

 • All handelskod styrs av källan i samma databas som utvecklings- och produktionssystemen

 • Se till att alla följande är ingår i källkontroll:

  • app/etc/config.php
  • generated katalog (och underkataloger)
  • pub/media katalog
  • pub/media/wysiwyg katalog (och underkataloger)
  • pub/static katalog (och underkataloger)
 • Måste ha en kompatibel PHP-version installerad

 • Composer måste vara installerat

 • Ägarskap och behörigheter för filsystemet anges enligt beskrivningen i Krav för dina utvecklings-, bygg- och produktionssystem.

 • Build-systemet behöver inte ha Commerce installerat, men koden måste vara tillgänglig för det.

WARNING
Databasanslutningen behövs inte om den redan finns i config.php; se Exportera konfigurationen. Annars krävs databasanslutningen.
INFO
Byggmaskinen kan finnas på sin egen värd eller på samma värd som ett installerat Commerce-system.

Konfigurera byggdatorn

I följande avsnitt beskrivs hur du konfigurerar byggdatorn.

Installera disposition

Kontrollera först om Composer redan är installerat:

Ange något av följande kommandon i en kommandotolk:

 • composer --help
 • composer list --help

Om kommandohjälpen visas är Composer redan installerat.

Om ett fel visas följer du de här stegen för att installera Composer.

Så här installerar du Composer:

 1. Ändra till eller skapa en tom katalog på din Commerce-server.

 2. Ange följande kommandon:

  code language-bash
  curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
  
  code language-bash
  mv composer.phar /usr/local/bin/composer
  

Ytterligare installationsalternativ finns i Installationsdokumentation för Composer.

Installera PHP

Installera PHP på CentOS eller Ubuntu.

Konfigurera byggsystemet

Så här konfigurerar du byggsystemet:

 1. Logga in på byggsystemet som, eller växla till, ägare av filsystemet.

 2. Hämta Commerce-koden från källkontrollen.

  Använd följande kommando om du använder Git:

  code language-bash
  git clone [-b <branch name>] <repository URL>
  
 3. Ändra till Commerce-rotkatalogen och ange:

  code language-bash
  composer install
  
 4. Vänta på att beroenden ska uppdateras.

 5. Ange ägarskap:

  code language-bash
  chown -R <Commerce file system owner name>:<web server username> .
  

  Exempel:

  code language-bash
  chown -R commerce-username:apache .
  
 6. Om du använder Git, öppna .gitignore i en textredigerare.

 7. Börja var och en av följande rader med en # för att kommentera ut dem:

  code language-conf
  # app/etc/config.php
  # pub/media/*
  # generated/*
  # pub/media/*.*
  # pub/media/wysiwyg/*
  # pub/static/*
  
 8. Spara ändringarna i .gitignore och avsluta textredigeraren.

 9. Om du använder Git använder du följande kommandon för att genomföra ändringen:

  code language-bash
  git add .gitignore && git commit -m "Modify .gitignore for build and production"
  

  Se .gitignore referens för mer information.

 10. Build-systemet ska använda standardläge eller utvecklarläge:

  code language-bash
  bin/magento deploy:mode:set <mode>
  

  <mode> är obligatoriskt. Det kan vara antingen default eller developer.

recommendation-more-help
386822bd-e32c-40a8-81c2-ed90ad1e198c