Payment Services Guide overview

Den här handboken är avsedd för administratörer av Adobe Commerce och Magento Open Source. Den innehåller detaljerad information om installation och introduktion av Payment Servicessamt konfiguration och hantering av tjänsterna. Det förutsätter en grundläggande förståelse för kärnhandelns konfiguration och funktioner.

TIP
Mer information om hur du får hjälp med betaltjänster finns i Support.

Payment Services har två områden för administratörer:

  • Admin: Använd det här området för att komma åt konfigurationsgränssnittet och rapporter.
  • Kommandoradsgränssnittet (CLI): Använd det här verktyget för att utföra installations- och backend-konfigurationsuppgifter.

Den här guiden täcker:

  • Alla Payment Services-specifika uppgifter som utförs i administratören.
  • Alla Payment Services-specifika uppgifter som utförs med kommandoraden i Commerce

Den här guiden täcker inte kärnfunktionerna i Adobe Commerce och Magento Open Source.

Ytterligare dokumentation

Användarhandbok
Beskrivning
Adobe Commerce 2.4 Användarhandbok
Handlingar för båda Adobe Commerce och Magento Open Source
Adobe Commerce 2.4 Utvecklarhandbok
Dokumentation för utvecklare som används för att skapa och anpassa Adobe Commerce eller Magento Open Source

Support

Om du behöver information eller har frågor som inte behandlas i den här handboken kan du använda följande resurser i ditt hem:

Hjälpresurser {width="600" modal="regular"}

  • Hjälpcenter—Sök efter Payment Services-relaterade felsökningsartiklar i kunskapsbasen.
  • Supportärenden—Skicka in en biljett för att få ytterligare hjälp.
recommendation-more-help
87189544-c8b9-4aef-af07-ed3578763c38