MBI - SQL Report Builder

Med SQL Report Builder kan du ställa frågor direkt på ditt datalager, visa resultaten och snabbt omvandla dem till ett diagram. Det bästa med att använda SQL för att skapa rapporter är att du inte behöver vänta på uppdateringscykler för att iterera i kolumner som du skapar. Om resultatet inte ser bra ut kan du snabbt redigera och köra frågan igen tills det matchar dina förväntningar.

IMPORTANT
Du måste ha administratörsbehörighet för att komma åt SQL Report Builder.

I den här videon:

  • Köra en SQL-fråga
  • Visualisera dina resultat
  • Spara rapporten på en kontrollpanel
TIP
Om du inte har använt Commerce Intelligence tidigare kan du få en fullständig översikt i Adobe Commerce Intelligence användarhandbok om hur du får bättre affärsinsikter och resultat genom datainsamling, analys och visualisering.

Vem är den här videon till?

  • Affärsanvändare
  • Dataanalytiker

Videoinnehåll

Användbara resurser

Använda användarhandboken för SQL Report Builder - Commerce Intelligence

Skapar visualiseringar från SQL-frågor - Commerce Intelligence användarhandbok

recommendation-more-help
3a5f7e19-f383-4af8-8983-d01154c1402f