ACSD-51857: Det långsamma kronijobbet för aggregate_sales_report_bestsellers_data påverkar prestandan

Korrigeringen ACSD-51857 åtgärdar ett problem där det långsamma cron-jobbet aggregate_sales_report_bestsellers_data påverkar stora sales_order - och sales_order_item databastabeller. Den här korrigeringen är tillgänglig när Quality Patches Tool (QPT) 1.1.34 har installerats. Korrigerings-ID är ACSD-51857. Observera att problemet har åtgärdats i Adobe Commerce 2.4.7.

Berörda produkter och versioner

Korrigeringen har skapats för Adobe Commerce-version:

  • Adobe Commerce (alla distributionsmetoder) 2.4.3-p2

Kompatibel med Adobe Commerce-versioner:

  • Adobe Commerce (alla distributionsmetoder) 2.4.0 - 2.4.6-p2
NOTE
Korrigeringen kan bli tillämplig för andra versioner med nya Quality Patches Tool-versioner. Om du vill kontrollera om korrigeringen är kompatibel med din Adobe Commerce-version uppdaterar du magento/quality-patches-paketet till den senaste versionen och kontrollerar kompatibiliteten på Quality Patches Tool: Sök efter korrigeringsfiler. Använd patch-ID:t som söknyckelord för att hitta patchen.

Problem

Kronjobbsprestandan för aggregate_sales_report_bestsellers_data är långsam på databastabeller för sales_order och sales_order_item.

För att lösa detta har huvuddatafrågan som hämtar data för rapporten skrivits om till ett mer effektivt format. Nu används en underfråga för att fastställa datadelmängden.

För att underfrågan ska fungera så snabbt som möjligt lades ett nytt index till för databastabellen sales_order: SALES_ORDER_STORE_STATE_CREATED baserat på kolumnerna store_id, state och created_at.

Förutsättningar

Säkerställ ett stort antal order varje dag.

Steg som ska återskapas

  1. Kör cron-jobbet aggregate_sales_report_bestsellers_data.
  2. Kontrollera de data som ska visas på Admin Dashboard på fliken Bestsellers.

Förväntade resultat:

Quantity per source under fliken Configuration får inte vara tom.

Faktiska resultat:

Quantity per source under fliken Configuration är tom.

Tillämpa korrigeringen

Använd följande länkar beroende på distributionsmetod för att tillämpa enskilda korrigeringsfiler:

Relaterad läsning

Mer information om Quality Patches Tool finns i:

Mer information om andra tillgängliga korrigeringsfiler i QPT finns i Quality Patches Tool: Söka efter korrigeringsfileri Quality Patches Tool-handboken.

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a