ACSD-50817: Optimerar cron-jobb sales_clean_quotes att springa snabbare

Korrigeringen ACSD-50817 optimerar kronjobbet sales_clean_quotes för att köra snabbare genom att lägga till ett sammansatt index på store_id och updated_at kolumner i citattabellen. Den här korrigeringen är tillgänglig när Quality Patches Tool (QPT) 1.1.31 är installerat. Korrigerings-ID är ACSD-50817.

Berörda produkter och versioner

Korrigeringen skapas för Adobe Commerce-versionen:

 • Adobe Commerce (alla distributionsmetoder) 2.4.5-p1

Kompatibel med Adobe Commerce:

 • Adobe Commerce (alla distributionsmetoder) 2.3.7 - 2.4.6
NOTE
Patchen kan bli tillämplig på andra versioner med nya Quality Patches Tool releaser. Om du vill kontrollera om patchen är kompatibel med din Adobe Commerce-version uppdaterar du magento/quality-patches till den senaste versionen och kontrollera om Quality Patches Tool: Sök efter korrigeringssida. Använd patch-ID:t som söknyckelord för att hitta patchen.

Problem

Kronjobbet sales_clean_quotes är för långsam. Med den här korrigeringen har den optimerats för att köras snabbare genom att ett sammansatt index läggs till på store_id och updated_at kolumner i citattabellen.

Steg som ska återskapas:

 1. Generera 50-80 miljoner offerter med updated_at anges som < 30 dagars period.

 2. Kör cron-jobbet sales_clean_quotes eller följande fråga i offerttabellen:

  code language-cron
  SELECT COUNT(*) FROM `quote` AS `main_table` WHERE (`store_id` = '1') AND (`updated_at` <= '2023-02-25') AND (`is_persistent` = '0')
  
  SELECT * FROM `quote` AS `main_table` WHERE (`store_id` = '1') AND (`updated_at` <= '2023-02-25') AND (`is_persistent` = '0') LIMIT 50
  

Förväntade resultat

Kronjobb sales_clean_quotes optimeras för att köras snabbare genom att ett sammansatt index läggs till på store_id och updated_at kolumner i citattabellen.

Faktiska resultat

Frågan är för långsam.

Tillämpa korrigeringen

Använd följande länkar beroende på distributionsmetod för att tillämpa enskilda korrigeringsfiler:

Relaterad läsning

Mer information om Quality Patches Tool, se:

Mer information om andra patchar som finns i QPT finns i Quality Patches Tool: Sök efter patchar i Quality Patches Tool guide.

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a