ACSD-49849: Kundens e-postadress har ersatts med PayPal e-post

Korrigeringen ACSD-49849 åtgärdar ett problem där en kunds e-post ersätts med en PayPal’s e-post när du beställer med PayPal Express via GraphQL. Den här korrigeringen är tillgänglig när Quality Patches Tool (QPT) 1.1.29 är installerat. Korrigerings-ID är ACSD-49849. Observera att problemet har åtgärdats i Adobe Commerce 2.4.6.

Berörda produkter och versioner

Korrigeringen skapas för Adobe Commerce-versionen:

  • Adobe Commerce (alla distributionsmetoder) 2.4.5-p1

Kompatibel med Adobe Commerce:

  • Adobe Commerce (alla distributionsmetoder) 2.3.7 - 2.4.5-p2
NOTE
Patchen kan bli tillämplig på andra versioner med nya Quality Patches Tool releaser. Om du vill kontrollera om patchen är kompatibel med din Adobe Commerce-version uppdaterar du magento/quality-patches till den senaste versionen och kontrollera om Quality Patches Tool: Sök efter korrigeringssida. Använd patch-ID:t som söknyckelord för att hitta patchen.

Problem

En kunds e-postadress ersätts med en PayPal’s e-post när du beställer med PayPal Express via GraphQL.

Steg som ska återskapas:

  1. Gå till Configuration > Sales > Payments.
  2. Aktivera och konfigurera PayPal Express och ange Payment Action = Sale.
  3. Gå till Catalog > Products och skapa en enkel produkt.
  4. Slutför utcheckningen av gästen med GraphQL. Mer information finns i GraphQL självstudiekurs i Adobe Commerce Developer Documentation.
  5. Använd PayPal Express som betalningsmetod.
  6. Observera det e-postmeddelande du använde i det steg där du konfigurera din e-postadress för kundvagnen i Adobe Commerce Developer Documentation.
  7. När beställningen är genomförd går du till Adobe Commerce Admin och kontrollerar e-postmeddelandet i den ordning som har skapats.

Förväntade resultat:

E-postadressen är densamma som den som angavs vid utcheckningen.

Faktiska resultat:

E-postmeddelandet som angetts under utcheckningen åsidosätts av e-postinställningarna i PayPal konto.

Tillämpa korrigeringen

Använd följande länkar beroende på distributionsmetod för att tillämpa enskilda korrigeringsfiler:

Relaterad läsning

Mer information om Quality Patches Tool, se:

Mer information om andra patchar som finns i QPT finns i Quality Patches Tool: Sök efter patchar i Quality Patches Tool guide.

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a