ACSD-45675: Produktexport använder kategorinamn från standardarkivomfånget

Korrigeringen ACSD-45675 åtgärdar ett problem där produktexporten använder kategorinamn från standardbutiksvyn. Den här korrigeringen är tillgänglig när Quality Patches Tool (QPT) 1.1.20 är installerat. Korrigerings-ID är ACSD-45675. Observera att problemet är planerat att åtgärdas i Adobe Commerce 2.4.6.

Berörda produkter och versioner

Korrigeringen skapas för Adobe Commerce-versionen:

 • Adobe Commerce (alla distributionsmetoder) 2.4.3

Kompatibel med Adobe Commerce:

 • Adobe Commerce (alla distributionsmetoder) 2.4.0 - 2.4.5
NOTE
Patchen kan bli tillämplig på andra versioner med nya Quality Patches Tool releaser. Om du vill kontrollera om patchen är kompatibel med din Adobe Commerce-version uppdaterar du magento/quality-patches till den senaste versionen och kontrollera om Quality Patches Tool: Sök efter korrigeringssida. Använd patch-ID:t som söknyckelord för att hitta patchen.

Problem

Vid produktexport används kategorinamn från standardomfånget för butiksvyn.

Steg som ska återskapas:

 1. Skapa en anpassad butiksvy Thai i huvudbutiken.

 2. Skapa Thai standardbutiksvyn för huvudwebbplatsen.

 3. Skapa följande kategoristruktur under Default Category:

  Default category/Tea/Black

 4. Välj kategori Tea och ändra Scope till Thai.

 5. Ange Category Name as ชาดำ.

 6. Skapa en enkel produkt SP001 och tilldela kategorin Black.

 7. Se till att kronen inte går.

 8. Gör en produktexport. Filtrera efter SKU och markera SP001.

 9. Kontrollera categories -kolumnen i den exporterade CSV-filen.

Förväntade resultat:

Eftersom ingen butik valdes under exporten bör du hämta en kategorisökväg som den här: Default Category/Tea/Black.

Faktiska resultat:

Kategorisökvägen har blandade språk: Default Category/ชาดำ/Black.

Tillämpa korrigeringen

Använd följande länkar beroende på distributionsmetod för att tillämpa enskilda korrigeringsfiler:

Relaterad läsning

Mer information om Quality Patches Tool, se:

Mer information om andra patchar finns i QPT, se Patchar finns i QPT i guiden för verktyget Kvalitetspatchar.

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a