ACSD-45781: Butik sökfält för lagring visas inte på mobilen

Korrigeringen MDVA-45781 löser problemet där sökfältet på framsidan inte visas på mobilen. Den här korrigeringen är tillgänglig när QPT-verktyget (Quality Patches Tool) 1.1.19 är installerat. Patch-ID:t är MDVA-45781. Observera att problemet har åtgärdats i Adobe Commerce 2.4.3.

Berörda produkter och versioner

Korrigeringen har skapats för Adobe Commerce-version:

 • Adobe Commerce (alla distributionsmetoder) 2.4.1-p1

Kompatibel med Adobe Commerce-versioner:

 • Adobe Commerce (alla distributionsmetoder) 2.4.1 - 2.4.1-p1
NOTE
Patchen kan bli tillämplig på andra versioner med nya Quality Patches Tool-versioner. Om du vill kontrollera om korrigeringen är kompatibel med din Adobe Commerce-version uppdaterar du magento/quality-patches-paketet till den senaste versionen och kontrollerar kompatibiliteten på Quality Patches Tool: Sök efter korrigeringsfiler. Använd patch-ID:t som söknyckelord för att hitta patchen.

Problem

Börssökfältet visas inte på mobilen

Steg som ska återskapas:

 1. Gå till Commerce Admin > Store > Configuration > Catalog > Catalog Search och ange:

  • Aktivera sökningen i Recommendations till Nej
  • Aktivera sökförslag till Nej
 2. Klicka på knappen Spara konfiguration.

 3. Ren cache.

 4. Använd Luma-standardtemat för att bläddra med mobiler.

 5. Klicka på knappen Sök.

Förväntade resultat:

Formulär för indatasökning visas.

Faktiska resultat:

Ingenting händer.

Tillämpa korrigeringen

Använd följande länkar beroende på distributionsmetod för att tillämpa enskilda korrigeringsfiler:

Relaterad läsning

Mer information om verktyget för kvalitetskorrigeringar finns i:

Mer information om andra tillgängliga korrigeringsfiler i QPT finns i Patchar i QPT i vår utvecklardokumentation.

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a