MDVA-42768: GraphQL visar fel pris när underordnade produkter inte finns i lager

MDVA-42768-korrigeringen åtgärdar ett problem där GraphQL visar fel pris när de underordnade produkterna i en konfigurerbar produkt inte finns i lager. Den här korrigeringen är tillgänglig när QPT (Quality Patches Tool) 1.1.10 är installerat. Patch-ID:t är MDVA-42768. Observera att problemet är planerat att åtgärdas i Adobe Commerce 2.4.5.

Berörda produkter och versioner

Korrigeringen skapas för Adobe Commerce-versionen:

 • Adobe Commerce (alla distributionsmetoder) 2.4.2

Kompatibel med Adobe Commerce:

 • Adobe Commerce (alla distributionsmetoder) 2.3.4 - 2.4.3-p1
NOTE
Patchen kan bli tillämplig på andra versioner med nya Quality Patches Tool-versioner. Om du vill kontrollera om patchen är kompatibel med din Adobe Commerce-version uppdaterar du magento/quality-patches till den senaste versionen och kontrollera om Quality Patches Tool: Sök efter korrigeringssida. Använd patch-ID:t som söknyckelord för att hitta patchen.

Problem

När de underordnade produkterna för en konfigurerbar produkt inte finns i lager och inställningen Visa ej i Stock-produkter är aktiverad, visar GraphQL-frågan produktens ordinarie pris som 0.

Förutsättningar:

Exempeldata har installerats.

Steg som ska återskapas:

 1. Aktivera produktinställningen Visa utanför Stock i Commerce Admin genom att gå till Lager > Konfiguration > Katalog > Lager.

 2. Skapa en konfigurerbar produkt och tilldela den en enkel underordnad produkt.

 3. Ställ in lagret för variantprodukten (enkel) till Slut på lager.

 4. Indexera om.

 5. Kör följande GraphQL-fråga:

  code language-graphql
  query {
   products(filter: { sku: { eq: "MH01" } }) {
    items {
     sku
     price_range {
      minimum_price {
       regular_price {
        value
        currency
       }
       final_price {
        value
        currency
       }
       discount {
        amount_off
        percent_off
       }
      }
      maximum_price {
       regular_price {
        value
        currency
       }
       final_price {
        value
        currency
       }
       discount {
        amount_off
        percent_off
       }
      }
     }
    }
   }
  }
  
 6. Kontrollera svarsavsnittet minimum_price > regular price.

Förväntade resultat:

Det lägsta ordinarie priset visas inte som 0 som svar.

Faktiska resultat:

Det lägsta ordinarie priset = 0 som svar.

Tillämpa korrigeringen

Använd följande länkar beroende på distributionsmetod för att tillämpa enskilda korrigeringsfiler:

Relaterad läsning

Mer information om verktyget för kvalitetskorrigeringar finns i:

Mer information om andra patchar som finns i QPT finns i Patchar tillgängliga i QPT i vår dokumentation för utvecklare.

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a