MDVA-34948: Långsam webbplats

Berörda produkter och versioner

Korrigeringen skapas för Adobe Commerce-versionen:

  • Adobe Commerce i vår molninfrastruktur 2.4.0-p1

Kompatibel med Adobe Commerce:

  • Adobe Commerce lokalt och Adobe Commerce i vår molninfrastruktur 2.3.6-2.3.6-p1, 2.4.0-2.4.0-p1
NOTE
Patchen kan bli tillämplig på andra versioner med nya Quality Patches Tool-versioner. Om du vill kontrollera om patchen är kompatibel med din Adobe Commerce-version uppdaterar du magento/quality-patches till den senaste versionen och kontrollera om Quality Patches Tool: Sök efter korrigeringssida. Använd patch-ID:t som söknyckelord för att hitta patchen.

Problem

Webbplatsen blir långsam, vilket hämmar verksamheten.

Steg som ska återskapas:

  1. Kör show processlist i MySQL.
  2. Kontrollera om det finns flera frågor som:
   SELECT GET_LOCK(SYSTEM_CONFIG', '10');

Förväntade resultat:

GET_LOCK verkställas omedelbart.

Faktiska resultat:

Flera GET_LOCK frågor fastnar i upp till 10 sekunder var.

Tillämpa korrigeringen

Använd följande länkar beroende på distributionsmetod för att tillämpa enskilda korrigeringsfiler:

Relaterad läsning

Mer information om verktyget för kvalitetskorrigeringar finns i:

Mer information om andra patchar som finns i QPT finns i Patchar tillgängliga i QPT -avsnitt.

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a