Hanterade varningar på Adobe Commerce: Redis-minneskritisk varning

I den här artikeln finns felsökningsanvisningar för när du får en Redis-varning om minneskritisk status för Adobe Commerce i New Relic. Du måste vidta omedelbara åtgärder för att lösa problemet. Varningen ser ut ungefär så här, beroende på vilken meddelandekanal du valt.

new_relic_redis_memory_critical.png

Berörda produkter och versioner

Alla versioner av Adobe Commerce om molninfrastruktur Pro planarkitektur

Problem

Du får ett varningsmeddelande i New Relic om du har registrerat dig för Hanterade aviseringar för Adobe Commerce och ett eller flera av tröskelvärdena för larm har överskridits. Dessa varningar har utvecklats av Adobe för att ge handlarna en standarduppsättning med hjälp av insikter från support och konstruktion.

Gör!

 • Avbryt all schemalagd distribution tills den här aviseringen har rensats.
 • Placera platsen i underhållsläge omedelbart om platsen inte svarar eller inte svarar alls. För steg se Installationsguide > Aktivera eller inaktivera underhållsläge i vår installationshandbok. Se till att du lägger till din IP-adress i listan över undantagna IP-adresser för att vara säker på att du fortfarande kan komma åt din webbplats för felsökning. Om du vill se steg går du till Underhåll listan över undantagna IP-adresser i vår installationshandbok.

Gör det inte!

 • lansera fler marknadsföringskampanjer som kan ge er webbplats fler sidvisningar.
 • Kör indexerare eller ytterligare kroner som kan orsaka ytterligare belastning på processorn eller disken.
 • Utför alla större administrativa uppgifter (dvs. större åtgärder i Commerce Admin, t.ex. import/export av data, tömning av media, sparande av kategorier med ett stort antal tilldelade produkter och massuppdateringar).
 • Rensa cachen.

Lösning

Följ de här stegen för att identifiera och felsöka orsaken.

Eftersom detta är en viktig varning rekommenderar vi att du slutför steg 1 innan du försöker felsöka problemet (steg 2 och framåt).

 1. Kontrollera om Adobe Commerce supportanmälan finns. Om du vill se steg går du till Spåra era supportärenden i vår kunskapsbas för support. Supporten kan redan ha fått en New Relic-tröskelvarning, skapat en biljett och börjat arbeta med problemet. Om det inte finns någon biljett skapar du en. Biljetten ska ha följande information:

 2. Om det inte finns någon supportanmälan kontrollerar du om Redis Used Memory ökar eller minskar genom att gå vidare one.newrelic.com > Infrastruktur > Tredjepartstjänster väljer du kontrollpanelen i Redis. Om den är stabil eller ökar skicka en supportanmälan om du vill att ditt kluster ska växa eller öka maxmemory till nästa nivå.

 3. Om du inte kan identifiera orsaken till den ökade Redis-minnesförbrukningen kan du granska aktuella trender för att identifiera problem med nyligen använda koddistributioner eller konfigurationsändringar (till exempel nya kundgrupper och stora ändringar i katalogen). Vi rekommenderar att du granskar de senaste sju dagarnas aktivitet för att se eventuella samband i koddistributioner eller ändringar.

 4. Kontrollera om det finns tillägg från tredje part som inte fungerar som de ska:

  • Försök att hitta ett samband med nyligen installerade tillägg från tredje part och när problemet uppstod.
  • Granska tillägg som kan påverka cacheminnet i Adobe Commerce och få cacheminnet att växa snabbt. Exempel: anpassade layoutblock, åsidosätta cachefunktioner och lagra stora mängder data i cache.
 5. Om det inte finns några tecken på att tilläggen är felaktiga, Installera de senaste patcharna för att åtgärda Redis-problem för Adobe Commerce i molninfrastrukturen.

 6. Om ovanstående steg inte hjälper dig att identifiera eller felsöka problemkällan bör du överväga att aktivera L2-cache för att minska nätverkstrafiken mellan appen och Redis. Allmän information om vad som är L2-cache finns i L2-cachning i Adobe Commerce-programmet i vår dokumentation för utvecklare. Så här aktiverar du L2-cache för molninfrastruktur:

  • Uppgradera ECE-verktygen om de är under version 2002.1.2.
  • Konfigurera L2-cache med hjälp av Använd variabeln REDIS_BACKEND och uppdatera .magento.env.yaml fil:
  code language-yaml
  stage:
    deploy:
      REDIS_BACKEND: '\Magento\Framework\Cache\Backend\RemoteSynchronizedCache'
  
recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a