Hanterade varningar för Adobe Commerce: Diskkritisk varning

I den här artikeln beskrivs felsökningsåtgärder när du får en viktig diskvarning för Adobe Commerce i New Relic. Det krävs omedelbara åtgärder för att åtgärda problemet. Varningen ser ut ungefär så här, beroende på vilken meddelandekanal du valt.

diskkritisk varning {width="500"}

Berörda produkter och versioner

Adobe Commerce molninfrastruktur i Pro-planarkitekturen

Problem

Du får ett varningsmeddelande i New Relic om du har registrerat dig för Hanterade aviseringar för Adobe Commerce och ett eller flera av tröskelvärdena för larm har överskridits. Dessa varningar utvecklades av Adobe för att ge kunderna en standarduppsättning med hjälp av insikter från support och konstruktion.

Gör!

Gör det inte!

 • lansera fler marknadsföringskampanjer som kan ge er webbplats fler sidvisningar.
 • Kör indexerare eller ytterligare kroner som kan orsaka ytterligare belastning på processorn eller disken.
 • Utför några större administrativa uppgifter (t.ex. Commerce Admin, import/export av data).
 • Rensa cachen.

Din webbplats kanske inte svarar (om du inte redan drabbas av ett avbrott i din webbplats) om du utför någon av åtgärderna"Gör inte" innan du har undersökt och löst orsaken till varningen.

Lösning

Följ de här stegen för att identifiera och felsöka orsaken.

WARNING
Eftersom detta är en viktig varning rekommenderar vi att du slutför Steg 1 innan du försöker felsöka problemet (steg 2 och framåt).
 1. Kontrollera om Adobe Commerce supportanmälan finns. Om du vill se steg går du till Spåra era supportärenden i vår kunskapsbas för support. Supporten kan ha tagit emot en New Relic-tröskelvarning, skapat en biljett och börjat arbeta med problemet. Om det inte finns någon biljett skapar du en. Biljetten ska ha följande information:

 2. Granska skivorna i New Relic för användning i toppklass. Stegen finns på fliken Lagring i New Relic Värdsida för infrastrukturövervakning:

  • Om diskanvändningen ökar långsamt i New Relic kan du prova följande alternativ:
  • Optimera diskutrymmet genom att justera utrymmesallokeringen. Om du vill se steg går du till Hantera diskutrymme i vår dokumentation för utvecklare. Du kan också behöva begära mer diskutrymme (kontakta kontoteamet på Adobe).
  • Frigör diskutrymme för MySQL. Se Det är ont om diskutrymme i MySQL i vår kunskapsbas för support för steg.
  • Om diskanvändningen snabbt ökar i New Relic kan det tyda på att det finns ett problem som har fått en fil att öka mycket snabbt i en katalog. Gör följande kontroller:
 3. Kontrollera det totala diskutrymmet för att identifiera problemet genom att köra följande kommando i CLI/Terminal: df -h

 4. När du har identifierat en katalog med oväntat stor och ökande diskanvändning måste du kontrollera det berörda filsystemet. I följande exempel visas hur du kontrollerar filkatalogen pub/media/. Det här är den katalog som Commerce använder för att lagra loggar och stora mediefiler. Du bör emellertid köra det här kommandot för alla kataloger som visar oväntad diskanvändning: du -sch ~/pub/media/*

Om utdata från terminalen visar en fil i någon av dessa kataloger som snabbt ökar diskanvändningen och du vet att filens innehåll inte behövs, bör du ta bort filen. Om du inte känner dig säker på att du ska utföra den här åtgärden skicka en Adobe Commerce supportanmälan.

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a