Adobe Commerce Support Knowledge Base börjar ta emot bidrag

Från och med den 15 juni kan Adobe Commerce Support Knowledge Base-teamet börja acceptera direktredigeringar och nya artikelbidrag från externa Adobe Commerce-användare via magento/knowledge-base GitHub-repo!

Har du märkt ett stavfel i någon av våra artiklar eller ofullständiga felsökningssteg?
Nu kan du åtgärda det själv och få poäng!

Contribute

Vi välkomnar alla typer av bidrag, från smärre typkorrigeringar till fullständiga felsökningsartiklar. Genom att bidra till den här rapporten får du belöningspoäng, ungefär som när du bidrar till Adobe Commerce-koden och vår dokumentation för utvecklare. Se Ersättningsbelöningspoäng för mer information.

Allmänt bidragsflöde

 1. Glöm den här rapporten.

 2. Redigera på föråldrad repo.

 3. Skicka en Pull Request (PR) till den här rapporten.

 4. Testerna körs:

  • Adobe CLA - Kontrollera att Adobe Open Source Contributor License Agreement är signerat.
  • Markdown Linting test - kontrollera att markeringssyntaxen är korrekt.
  • Valideringstest av filstruktur - kontrollera att implementeringen görs enligt nödvändig filstruktur.
 5. Flöde för PR-godkännanden:

  1. KB-skribenterna (Support Knowledge Base) granskar PR inom flera dagars tidsram och lägger till etiketter.
  2. KB-skrivaren kan godkänna/neka/begära ändringar.
  3. Om KB:s skribent godkänner det läggs etiketter till som motsvarar den nivå på input som lämnats i PR och den interna ämnesexperten (SME) granskar PR.
  4. SMF kan godkänna/neka/begära ändringar.
 6. När alla korrigeringar har gjorts (om en sådan har begärts), och både KB-författaren och SMF godkänner PR, importerar KB-författaren innehåll till den interna rapporten och sammanfogar det internt.

 7. The magento/knowledge-base repo synkroniserar med den interna på 20 minuter.

 8. När rapporterna har synkats stängs er PR och ni får bidragspoäng.

Mer information om bidragsflödet finns i Contributor's Guide.
För mallar, formatanvisningar och formateringsanvisningar, se Dokumentation.

Hitta KB-artikelfilen för support på Github

I KB (Support Knowledge Base) ordnas artiklarna i sektioner som kapslas under kategorier.

Till exempel Så här prenumererar du på statusuppdateringar för Adobe Magento artikeln tillhör avsnittet Allmänt i kategorin Använda.

Du kan se avsnittet och kategorinamnet i sökvägen för textstycken på artikelsidan. Se bilden nedan:

kategoriväggar och avsnittsväggar

Artikelfilerna ordnas på samma sätt i magento/knowledge-base repo.
Allt innehåll lagras i src mapp, med mappar för kategorier och kapslade mappar för avsnitt. Filnamnen sammanfaller antingen med artikelrubriker eller är liknande.

Du kan också använda sökningen i rapporten med hjälp av text från KB-artikeln Support som söksträng. När sökningen returnerar filer som innehåller den här strängen måste du välja den fil som tillhör rätt avsnitt och kategori.

Bidrag

The magento/knowledge-base Samarbete med Magento Community Engineering för bidragspunkter och stöd.

Se Bidrag för att se hur poäng belönas.

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a