Prestandaövervakning

Du kan använda följande tjänster för att övervaka prestanda i dina molnmiljöer:

  • Hälsoaviseringar- En integrering som ger en varning på hårddisken om integreringsmiljöer i Starter och Pro.
  • Observation for Adobe Commerce Guide—Omfattande övervakning för alla Commerce-webbplatser som kombinerar loggdata från flera källor för att hjälpa dig att bättre hantera prestandan och diagnostisera problem på din Adobe Commerce-webbplats.

New Relic

Övervaka Adobe Commerce prestanda i mellanlagrings- och produktionsmiljöer med New Relic tjänst för prestandaövervakning.

  • Princip för Adobe Managed Alerts—En policy som spårar olika prestandamått och innehåller en samling varningar som sätter tröskelvärden för att utlösa varningar och kritiska meddelanden när webbplatsens infrastruktur eller programproblem påverkar prestandan.
recommendation-more-help
05f2f56e-ac5d-4931-8cdb-764e60e16f26