SSI (Server-side includes)

SSI (Server-side includes) (SSI) är direktiv på HTML-sidor som utvärderas på servern medan sidorna återges. Med SSI kan du lägga till dynamiskt genererat innehåll på en befintlig HTML-sida utan att hela sidan behöver skickas.

Du kan aktivera eller inaktivera SSI per väg i .magento/routes.yaml; till exempel:

  "http://{default}/":
    type: upstream
    upstream: "myapp:php"
    cache:
      enabled: false
      ssi:
        enabled: true
  "http://{default}/time.php":
    type: upstream
    upstream: "myapp:php"
    cache:
      enabled: true

Med SSI kan du inkludera HTML i dina svarsdirektiv som gör att servern fyller i delar av HTML, med hänsyn tagen till eventuella befintliga cachelagringskonfiguration.

I följande exempel visas hur du infogar en dynamisk datumkontroll längst upp på en sida och en annan datumkontroll längst ned som uppdateras var 600:e sekund:

Lägg till följande på alla sidor, till exempel /index.php:

echo date(DATE_RFC2822);
<!--#include virtual="time.php" -->

Lägg till följande i time.php:

header("Cache-Control: max-age=600");
echo date(DATE_RFC2822);

Bläddra till sidan som du lade till kontrollen på. Uppdatera sidan flera gånger och lägg märke till att tiden högst upp på sidan ändras, men att tiden längst ned bara ändras var 600:e sekund.

recommendation-more-help
05f2f56e-ac5d-4931-8cdb-764e60e16f26