Variables, egenskap

Du kan använda programbaserade miljövariabler för att anpassa butikskonfigurationer. Dessa variabler använder en specifik syntax. Se Åsidosätt konfigurationsinställningar i Konfigurationsguide.

Följande miljövariabler ingår i .magento.app.yaml krävs för specifika versioner av Commerce program.

Krävs för Adobe Commerce 2.2.x till 2.3.x:

variables:
  env:
    CONFIG__DEFAULT__PAYPAL_ONBOARDING__MIDDLEMAN_DOMAIN: 'payment-broker.magento.com'
    CONFIG__STORES__DEFAULT__PAYMENT__BRAINTREE__CHANNEL: 'Magento_Enterprise_Cloud_BT'
    CONFIG__STORES__DEFAULT__PAYPAL__NOTATION_CODE: 'Magento_Enterprise_Cloud'

För Adobe Commerce 2.4.x anger du följande variabler:

variables:
  env:
    CONFIG__DEFAULT__PAYPAL_ONBOARDING__MIDDLEMAN_DOMAIN: 'payment-broker.magento.com'
    CONFIG__STORES__DEFAULT__PAYPAL__NOTATION_CODE: 'Magento_Enterprise_Cloud'
recommendation-more-help
05f2f56e-ac5d-4931-8cdb-764e60e16f26