Kartlägg transportföretag

Innan du processorderförsändelser for Walmart Marketplace beställningar, karta Walmart rekommenderade fraktföretag till motsvarande fraktfirma i Commerce så att leveransdata kan synkroniseras mellan Walmart och Commerce.

Commerce-transportföretag som inte mappar till en föredragen leverantör är märkta som Other Carrier på Walmart.

Förutsättningar

Granska Krav för Walmart för Marketplace Seller account.

Uppdatera anslutningsautentiseringsuppgifter

  1. På Listings sidan för säljkanalsbutiken, välj Channel Settings.

  2. Channel Settings, markera Walmart Connection.

  3. Om du vill ändra autentiseringsuppgifterna väljer du Change Credentials

    Uppdatera Walmart API-autentiseringsuppgifter för att auktorisera anslutningen {width="700" modal="regular"}

  4. Ange Walmart Client ID och Walmart Client Secret.

  5. Välj Save för att tillämpa konfigurationen.

recommendation-more-help
83c0fcbf-cb46-4844-88e1-421bcdd63f9d