Prisområde

Commerce tillhandahåller konfiguration för prissättning som ska anges till Global eller Website. Om prissättningen är inställd på Global, finns det en enda priskälla för alla webbplatser. Om prissättningen är inställd på Websitekan dina webbplatser variera sina priser mellan och dessutom ha ett standardpris i reserv (se Prisområde).

Om du ändrar katalogprisomfånget från Global till Websiteändras också alla pristypattribut till Website. Se Lägga till webbplatser.

När man väljer ett webbplatspris finns det två priskällor:

  • Webbplatspriset
  • Standardpriset (fallback)

För integreringen av Amazon försäljningskanaler, baserat på din listreglerkan du mappa produkter från flera webbplatser till en enda Amazon Marketplace Land (definierat under butiksintegrering). Kartläggningen introducerar dock problemet med vilket pris som ska publiceras om produkten finns på flera webbplatser med olika priser.

recommendation-more-help
d7aea088-4a5c-42a7-90a2-da8ec88c1b94